Vyhľadávanie kurzu

 
 

Partnerské zľavy

 

Čo zvažovať pri výbere prípravného kurzu na VŠ

Inštitúcia, ktorá organizuje prípravný kurz, by mala mať tradíciu, skúsenosti so vzdelávaním a primerané materiálne a technické zázemie pre výučbu. Viac o správnom výbere vzdelávacej spoločnosti pre Váš ďaľší rozvoj sa dočítate v samotnom článku.

1. Organizácia

Inštitúcia, ktorá organizuje prípravný kurz, by mala mať tradíciu, skúsenosti so vzdelávaním a primerané materiálne a technické zázemie pre výučbu. Kurzy ponúkajú aj rôzne firmy, ktoré nemajú napr. žiadne administratívne priestory a finančnú úhradu za kurz vyberajú buď priamo na kurze, alebo v prenajatých učebniach. Preto si vždy dobre overte, akú organizáciu budete navštevovať, aby sa nestalo, že firmu, ktorej ste zverili svoje peniaze, už nikdy a nikde nenájdete.

2. Pedagógovia

Základným predpokladom kvalitného vzdelávania je skúsený pedagóg. Kurz, ktorý vedie vysokoškolský pedagóg s dlhoročnými skúsenosťami s prípravou na prijímacie skúšky, vám určite poskytne kvalitnú prípravu na vysokej odbornej úrovni. Kvalitní vysokoškolskí pedagógovia sú veľmi časovo zaneprázdnení, preto ich len ťažko stretnete na kurze, ktorý organizujú rôzne firmy u vás v škole. Skôr sa stretnete s čerstvým absolventom alebo študentom vysokej školy (v letákoch označovaným ako lektor, vysokoškolský lektor, vysokokvalifikovaný lektor, lektor z prostredia VŠ, alebo lektor spolupracujúci s VŠ).

3. Zameranie kurzu

Kurz by mal byť zameraný na konkrétny odbor vysokoškolského štúdia v Slovenskej alebo Českej republike. Slovenská a Česká republika tvorili síce pred rokom 1993 spoločný štát, ale v súčasnosti sú požiadavky na prijímacie skúšky na Slovensku a v Čechách výrazne odlišné. Preto je vhodnejšie dobre sa pripraviť na prijímačky osobitne pre Slovenskú alebo pre Českú republiku. Pri spoločnej príprave v jednom kurze vám totiž hrozí, že nebudete vzhľadom na diametrálne rozdiely v prijímacom konaní dobre pripravení ani na študijné odbory v Slovenskej, ani v Českej republike (pri spoločnej príprave je nutné často prebrať až trojnásobok informácií, čo je z časového a pedagogického hľadiska veľmi náročné).

4. Hodinový rozsah kurzu

Príprava na prijímacie skúšky je dlhodobá záležitosť a vyžaduje si, podľa odborníkov, približne 90 vyučovacích hodín (v závislosti od typu zvolenej vysokej školy). Kratšie kurzy sú vhodné na zopakovanie učiva, a to tesne pred prijímacími skúškami.Väčší rozsah výučby umožňuje pomalšie preberanie učiva a jeho lepšie pochopenie.

5. Čas a miesto konania

Termín kurzu je tiež dôležitým faktorom pri jeho výbere. Je vhodné, aby sa kurz konal v období, keď sa môžete na výučbu plne sústrediť a nemusíte si v tom čase plniť ostatné školské povinnosti.V kurzoch sa píšu priebežné testy, preto je dobré vytvoriť si čas aj na prípravu na každý jednotlivý deň kurzu. Prípravné kurzy na VŠ organizované poobede počas týždňa, siedmu a ôsmu vyučovaciu hodinu, teda v čase, keď sústredenosť študentov klesá, sú menej vhodné, ale v niektorých individuálnych prípadoch nevyhnutné (športovci, internátni študenti…). Pri mieste kurzu je nevyhnutné zohľadniť, či sa koná v kvalitných vyučovacích priestoroch.

6. Cena

Pri cene je potrebné zvážiť pomer medzi cenou kurzu a jeho trvaním. Niektorý kurz môže byť síce ako celok veľmi lacný, ale pri prepočte ceny na jednu vyučovaciu hodinu vás vyjde veľmi draho.

7. Testy

Praktická časť výučby je veľmi dôležitá. Pri písaní testov si totiž overíte, ako viete v praxi uplatniť naučené poznatky. Počet testov by mal byť adekvátny dĺžke kurzu a intenzita ich písania by mala byť čo najvyššia. Je vhodné, ak sa píšu skušobné testy počas celého kurzu, a nielen na konci.

8. Ústretový prístup

V prípade akýchkoľvek otázok a problémov počas kurzu je možné osloviť organizátorov, ktorí sú vždy prítomní a ochotní pomôcť a poskytnúť optimálne riešenie.

9. Moderný spôsob výučby

Výučbu podporujú aj moderné technológie, ktoré uľahčujú prácu pedagógom a prípravu študentom, ktorí takto môžu maximum svojej pozornosti venovať vstrebávaniu práve získaných informácií (dataprojektor).

10. Študijný materiál

V cene každého kurzu sú zahrnuté skúšobné testy, resp. učebné materiály, ktoré si študenti môžu ponechať pre samoštúdium.