Vyhľadávanie kurzu

 
 

Partnerské zľavy

 
 

BSK

BSK logo
 

Informácie o kurzoch

Meno*:
Kde ste sa dozvedeli o našich kurzoch
(môžete uviesť aj viac možností):
Priezvisko*:
v škole:
z tlače:
Ulica a číslo domu*:
Obec*:
z internetu:
PSČ*:
Telefón
E-mail:
Stredná škola (názov, adresa):
Údaje označené * je potrebné vyplniť.
Všetky údaje budú použité iba pre potreby Slovenského inštitútu vzdelávania a nebudú zverejnené tretím stranám.
Ďakujeme za vyznačenie ďalších údajov, pomôžete nám tým pri evidencii záujemcov o kurzy.

Po vyplnení nasledujúceho formulára Vám poštou bezplatne zašleme brožúry s kompletnou ponukou vzdelávacích aktivít Slovenského inštitútu vzdelávania. Brožúra obsahuje všetky informácie o kurzoch na prijímacie pohovory na vysoké školy organizované Slovenským inštitútom vzdelávania, vzorové testy na jednotlivé typy vysokých škôl a množstvo ďalších užitočných informácií.

CAPTCHA ImageRefresh Image