Vyhľadávanie kurzu

 
 

Partnerské zľavy

 

Jazyková škola Slovenského inštitútu vzdelávania


Vznikla na základe požiadaviek našich študentov, ktorí chceli pokračovať v kvalitnom jazykovom vzdelávaní v inštitúcii, s ktorou majú dlhoročné dobré skúsenosti.

Jazykové vzdelávanie vnímame ako neoddeliteľnú a veľmi významnú súčasť celoživotného vzdelávania a neustáleho zdokonaľovania sa. To je hlavný dôvod prečo tejto oblasti vzdelávania a osobnostného rozvoja venujeme takú významnú pozornosť aj v našich vzdelávacích programoch.

Pri budovaní jazykovej školy sme dbali predovšetkým na to, aby bola zabezpečená kvalita v každej oblasti jazykového vzdelania (priestory, lektori, výučba, technické zázemie) a aby sa študent u nás cítil dobre a rád sa do školy vracal.

Sídlo jazykovej školy sa nachádza v centre Bratislavy. V oblasti vzdelávania SIV pôsobí úspešne už od roku 1996 a jeho bránami prešlo už množstvo spokojných študentov.


1. Náš prístup

Vo vzťahu k účastníkom kurzov uplatňujeme individuálny prístup, nakoľko aj výučba prebieha v menších skupinách a každého študenta berieme ako individualitu.


2. Výučba

Technika výučby, ktorú v našich kurzoch uplatňujeme má dlhodobú tradíciu, rovnako ako kurzy anglického a nemeckého jazyka, ktoré naša škola organizuje pre špecifické skupiny študentov už niekoľko rokov. Výučba prebieha v príjemnej bezstresovej atmosfére a je zameraná na pravidelné precvičovanie všetkých jazykových kompetencií ako je hovorenie, písanie, čítanie, počúvanie s porozumením a vzájomná komunikácia medzi študentmi a lektorom a študentmi navzájom. Príjemné prostredie však neuberá na intenzite a výsledkoch výučby, ktorá je hlavným dôvodom prečo sa študenti do našich kurzov radi vracajú.

3. Lektori

Výučbu v našich kurzoch vedú naši a zahraniční lektori, ktorí sú kvalitne vyberaní a školení na prácu lektora. Všetci majú skúsenosti s výučbou cudzieho jazyka.

4. Kurzy

Ponuka našich kurzov je veľmi flexibilná a dokážeme vyhovieť každému jednému záujemcovi. Naše kurzy organizujeme v raňajších, dopoludňajších, odpoludňajších aj večerných hodinách vo všetkých vedomostných úrovniach od úplného začiatočníka až po business kurzy. Okrem klasických kurzov všeobecnej angličtiny ponúkame aj kurzy obchodnej angličtiny a veľký záujem je aj o konverzačné kurzy so zahraničných lektorom (native speaker).

5. Priestory

Sídlo a učebne Slovenského inštitútu vzdelávania sú situované priamo v centre Bratislavy, v blízkosti Obchodnej ulice a námestia SNP. Sídlime na Hurbanovom nám. č. 5 (druhé poschodie). Všetky naše učebne sú tiché, príjemné a vybavené klimatizáciou. Pri príchode do priestorov vás privíta príjemné prostredie recepcie, kam sa môžete obrátiť s akoukoľvek otázkou alebo požiadavkou. Dostupnosť MHD je z každej časti mesta bezproblémová (zastávka električiek: Poštová, Kamenné námestie, Nám. SNP, zastávka autobusov a trolejbusov: Zochova, Hodžovo námestie, Nám. 1. mája, Kollárovo námestie).

6. Technické zázemie

Súčasťou každej učebne je moderné technické vybavenie, ktoré napomáha a zjednodušuje výučbový proces. Na výučbu sa využívajú najnovšie učebnice, audio aj video pomôcky.

7. Cena

Ceny všetkých kurzov, ktoré máme v ponuke sú veľmi výhodne. V prepočítaní ceny kurzu na počet hodín a počet účastníkov v skupine je cena jednou z najlepších v Bratislave.