Viac kategórií

A1 Začiatočníci (Elementary)

A1 Začiatočníci (Elementary)


A2 Mierne pokročilí (Pre-Intermediate)

A2 Mierne pokročilí (Pre-Intermediate)


B1 Stredne pokročilí (Intermediate)

B1 Stredne pokročilí (Intermediate)


B2 Vyššie stredne pokročilí (Upper-Intermediate)

B2 Vyššie stredne pokročilí (Upper-Intermediate)


C1 Veľmi pokročilí (Advanced)

C1 Veľmi pokročilí (Advanced)


A2-B2 Konverzácia v angličtine

A2-B2 Konverzácia v angličtine


B1-B2 Obchodná angličtina

B1-B2 Obchodná angličtina


B1-B2 Právna angličtina

B1-B2 Právna angličtinaAngličtina


Slovenský inštitút vzdelávania má v oblasti vzdelávania dlhoročné skúsenosti. Na trhu vzdelávania pôsobíme od roku 1996 a každý rok našimi bránami prejde niekoľko tisíc spokojných klientov. Jazyková škola Slovenského inštitútu vzdelávania vznikla na základe požiadaviek našich študentov, ktorí chceli pokračovať v kvalitnom jazykovom vzdelávaní. S našou inštitúciou majú dobré skúsenosti, pretože nielen v oblasti jazykových kurzov, ale aj v ostatných formách vzdelávania pevne zachovávame našu tradíciu kvality.

 V našich kurzoch sa kladie dôraz na výber vhodných učebníc a ostatných študijných materiálov. Okrem učebníc sa na hodinách pracuje s CD nahrávkami, článkami z medzinárodných časopisov, novín a internetu. Toto všetko dodáva hodine dynamiku, robí ju zaujímavejšou a zábavnejšou.

Pri budovaní jazykovej školy sme dbali predovšetkým na to, aby bola zabezpečená kvalita v každej oblasti jazykového vzdelávania (klimatizované priestory, lektori s dlhoročnými skúsenosťami, profesionálne technické zázemie, priateľské prostredie) a aby sa študenti u nás cítili dobre a radi sa do školy vracali.

Všetci naši lektori sa zúčastňujú pravidelných metodických školení, na ktorých si zdokonaľujú svoje vedomosti a metódy výučby. Lektori vedia výborne spoznať študentov a prispôsobiť štruktúru hodiny ich želanému štýlu a tempu. Každú vyučovaciu hodinu tak využijú maximálne efektívne.
Presvedčte sa o kvalite našich kurzov osobne. Zavítajte k nám a staňte sa našim klientom. Pozitívne výsledky nenechajú na seba dlho čakať.

 

ROZRAĎOVACÍ TEST Z ANGLICKÉHO JAZYKA
Je koncipovaný stupňovitým spôsobom a náročnosť jednotlivých otázok sa postupne zvyšuje. Test tak presne rozlíši vašu jazykovou úroveň a doporučí kurz vhodný práve pre vás. Po vyhodnotení testu sa vám zobrazí váš výsledok a odporúčané zaradenie do príslušnej jazykovej úrovne.