Vyhľadávanie kurzu

 
 

Partnerské zľavy

 
 

BSK

BSK logo
 
Viac kategórií

Angličtina

Angličtina


Nemčina

Nemčina


Španielčina

Španielčina


Francúzština

Francúzština


Taliančina

Taliančina


Ruština

Ruština


Slovenčina pre cudzincov

Slovenčina pre cudzincovJazykové kurzy Slovenského inštitútu vzdelávaniaSlovenský inštitút vzdelávania má v oblasti vzdelávania dlhoročné skúsenosti. Na trhu vzdelávania pôsobíme od roku 1996 a každý rok našimi bránami prejde niekoľko tisíc spokojných klientov. Jazyková škola Slovenského inštitútu vzdelávania vznikla na základe požiadaviek našich študentov, ktorí chceli pokračovať v kvalitnom jazykovom vzdelávaní. S našou inštitúciou majú dobré skúsenosti, pretože nielen v oblasti jazykových kurzov, ale aj v ostatných formách vzdelávania pevne zachovávame našu tradíciu kvality.

 V našich kurzoch sa kladie dôraz na výber vhodných učebníc a ostatných študijných materiálov. Okrem učebníc sa na hodinách pracuje s CD nahrávkami, článkami z medzinárodných časopisov, novín a internetu. Toto všetko dodáva hodine dynamiku, robí ju zaujímavejšou a zábavnejšou.

Pri budovaní jazykovej školy sme dbali predovšetkým na to, aby bola zabezpečená kvalita v každej oblasti jazykového vzdelávania (klimatizované priestory, lektori s dlhoročnými skúsenosťami, profesionálne technické zázemie, priateľské prostredie) a aby sa študenti u nás cítili dobre a radi sa do školy vracali.

Všetci naši lektori sa zúčastňujú pravidelných metodických školení, na ktorých si zdokonaľujú svoje vedomosti a metódy výučby. Lektori vedia výborne spoznať študentov a prispôsobiť štruktúru hodiny ich želanému štýlu a tempu. Každú vyučovaciu hodinu tak využijú maximálne efektívne.
Presvedčte sa o kvalite našich kurzov osobne. Zavítajte k nám a staňte sa našim klientom. Pozitívne výsledky nenechajú na seba dlho čakať.

Po úspešnom absolvovaní kurzu získate certifikát Slovenského inštitútu vzdelávania.

Rozraďovacie testy:

Testy sú koncipované stupňovitým spôsobom a náročnosť jednotlivých otázok sa postupne zvyšuje. Test tak presne rozlíši vašu jazykovou úroveň a doporučí kurz vhodný práve pre vás. Po vyhodnotení testu sa vám zobrazí váš výsledok a odporúčané zaradenie do príslušnej jazykovej úrovne. Rozraďovacie testy nájdete v sekcii  "Online testy".