Vyhľadávanie kurzu

 
 

Partnerské zľavy

 
 

BSK

BSK logo
 
Viac kategórií

A1 Začiatočníci

A1 Začiatočníci


A2 Mierne pokročilí

A2 Mierne pokročilí


B1 Stredne pokročilí

B1 Stredne pokročilí


B2 Vyššie stredne pokročilí

B2 Vyššie stredne pokročilí


C1 Veľmi pokročilí

C1 Veľmi pokročilí


A2-B1 Konverzácia vo francúzštine

A2-B1 Konverzácia vo francúzštineFrancúzština


ROZRAĎOVACÍ TEST Z FRANCÚZSKEHO JAZYKA

Je koncipovaný stupňovitým spôsobom a náročnosť jednotlivých otázok sa postupne zvyšuje. Test tak presne rozlíši vašu jazykovou úroveň a doporučí kurz vhodný práve pre vás. Po vyhodnotení testu sa vám zobrazí váš výsledok a odporúčané zaradenie do príslušnej jazykovej úrovne.