Viac kategórií

A1 Začiatočníci (Elementary)

A1 Začiatočníci (Elementary)


A2 Mierne pokročilí (Pre-Intermediate)

A2 Mierne pokročilí (Pre-Intermediate)


B1 Stredne pokročilí (Intermediate English)

B1 Stredne pokročilí (Intermediate English)


B2 Vyššie stredne pokročilí (Upper-intermediate English)

B2 Vyššie stredne pokročilí (Upper-intermediate English)


Grammar Revision (Opakovanie gramatiky)

Grammar Revision (Opakovanie gramatiky)


A2-B2 English Conversation (Konverzácia v angličtine)

A2-B2 English Conversation (Konverzácia v angličtine)Angličtina


ROZRAĎOVACÍ TEST Z ANGLICKÉHO JAZYKA
Je koncipovaný stupňovitým spôsobom a náročnosť jednotlivých otázok sa postupne zvyšuje. Test tak presne rozlíši vašu jazykovou úroveň a doporučí kurz vhodný práve pre vás. Po vyhodnotení testu sa vám zobrazí váš výsledok a odporúčané zaradenie do príslušnej jazykovej úrovne.