Vyhľadávanie kurzu

 
 

Partnerské zľavy

 
 

BSK

BSK logo
 

Arabčina (Začiatočníci)

Začiatok kurzu: 20.9.2017
Dni výučby: pondelok a streda
Variabilný symbol: 9810
Počet hodín.: 50 (12 x 2 vyuč. hod. 2x do týždňa)
Koniec kurzu: 18.12.2017
Čas výučby: 18:45-20:15
Trvanie (týž.): 12
Mesto: Bratislava
 
Miesto konania: centrum mesta v priestoroch SIV, Hurbanovo nám. 5, Bratislava
Bežná cena: 317 €
 
Aktuálna cena: Cena: 269 €
Platnosť zľavy do:
 
 

Popis kurzu

Arabčina (Začiatočníci) – Kurz je zameraný na začiatočníkov. Cieľom kurzu je zvládnutie základov gramatiky, slovnej zásoby a orientácia v základných bežných životných situáciách.

Typ kurzu:
  - Počet účastníkov v skupine je 3 až 10
  - Dôraz je kladený na zvládnutie všetkých štyroch jazykových kompetencií (čítanie, písanie, počúvanie, hovorenie)
  - Študenti sú motivovaní k intenzívnejšej komunikácii prácou vo dvojiciach a skupinkách, hodina sa tak stáva vysoko interaktívna
  - Študenti sú vedení k osvojovaniu si slovnej zásoby na hodinách (z kontextu, obrázkov alebo autentických materiálov)
  - Počas výučby si študent osvojí gramatické javy a pravidlá bez zbytočného teoretického memorovania
  - Lektor kladie počas kurzu dôraz na riadenú konverzáciu

Kurz je určený:
  - Komukoľvek kto ešte neprišiel do kontaktu s týmto jazykom alebo si ho potrebuje osvojiť od základov

Cieľ kurzu:
  - Osvojenie si základnej slovnej zásoby
  - Osvojenie si základných gramatických javov, ich podrobné vysvetlenie a precvičenie (abeceda, množné číslo,
    zámená, základné slovesá, prítomný čas...)
  - Získať veľmi dobré základy na ďalšie štúdium jazyka
  - Absolvent kurzu bude zvládať základnú komunikáciu v jazyku (predstavenie, hovoriť o sebe, svojich osobných údajoch, viesť jednoduchú
    konverzáciu)


Lektori:
  - Kurz vedú kvalifikovaní a ústretoví slovenskí lektori
  - Všetci lektori majú skúsenosti s výučbou
  - Práca lektora je neustále monitorovaná a tým si udržuje vysokú kvalitu


Učebné materiály:
- Výučba nie je vedená z jedného konkrétneho učebného materiálu. Všetky učebné texty k výučbe Vám zabezpečíme bezplatne.

Ukončenie kurzu:
- Preskúšanie jazykovej kompetencie (test)
- Potvrdenie o úspešnom absolvovaní kurzu


V prípade záujmu Všeobecné podmienky dajú odpovede na vaše ďalšie otázky ohľadom organizácie a priebehu kurzov.
Pomôcť pri prihlasovaní vám môže aj jednoduchý návod ako sa prihlásiť a ako nakupovať.