Vyhľadávanie kurzu

 
 

Partnerské zľavy

 
 

BSK

BSK logo
 
Prípravné kurzy na vysoké školy, maturitu arrow Maturita angličtina - ústna (interná) časť

Maturita angličtina - ústna (interná) časť

Začiatok kurzu: 5.3.2019
Dni výučby: Uto, Štv
Variabilný symbol: 1045
Počet hodín.: 40 (10 x 2 vyuč. hod. 2x do týždňa)
Koniec kurzu: 16.5.2019
Čas výučby: 15:20-16:50
Trvanie (týž.): 10
Mesto: Bratislava
 
Miesto konania: centrum mesta v priestoroch SIV, Hurbanovo nám. 5, Bratislava
 
Aktuálna cena: Cena: 120 €
Platnosť zľavy do:
 
 

Popis kurzuObsahová náplň kurzu:

- Anglický jazykKurz je určený ako:


> Príprava na ústnu časť maturitnej skúšky (maturitné témy)


Maturitná skúška je prvou dôležitou skúškou v živote dospelého mladého človeka. Od jej výsledku závisí jeho ďalšie smerovanie. Preto netreba podceňovať prípravu a je potrebné venovať jej dostatok času a energie. Slovenský inštitút vzdelávania pomáha každoročne v príprave množstvu študentov.

Už niekoľko rokov úspešne organizujeme prípravu z pre maturantov z anglického jazyka. Kurzy študentov pripravujú na úspešné zvládnutie maturity.
V tomto roku sme okrem už osvedčenej prípravy na externú (písomnú časť maturitnej skúšky) pripravili aj kurz, ktorý sa zameriava na internú časť maturitnej skúšky z anglického jazyka. Tento kurz otvárame na základe požiadaviek mnohých študentov, ktorí sa zúčastnili prípravy na externú časť maturity a chcú pokračovať v príprave aj na ústnu časť maturitnej skúšky.

Kurz je určený pre všetkých maturantov, ktorí sa potrebujú zdokonaliť v anglickom jazyku a potrebujú intenzívnejšiu a systematickejšiu prípravu pod odborným vedením. Maturanti, ktorí majú obavu rozprávať v angličtine kurz určite ocenia a výrazne im pomôže prekonať bariéru hovoriť po anglicky o témach, s ktorými sa počas maturity môžu stretnúť.

Práve preto prichádzame s ponukou prípravných kurzov, ktoré zintenzívnia a zároveň pomôžu v systematickej a kvalitnej príprave. Ak teda máte pocit, že sa potrebujete zdokonaliť v anglickom jazyku a ste v maturitnom, príp. treťom ročníku a máte záujem o intenzívnejšiu a systematickejšiu prípravu pod odborným vedením, tak neváhajte a prihláste sa na kurz, ktorý vám v tejto príprave určite pomôže.

Cieľ kurzu:
- odstrániť zábrany rozprávať v cudzom jazyku v rozsahu maturitných tém
- rozvinúť slovnú zásobu v oblasti stanovených konverzačných tém
- zdokonaliť stratégie práce s neznámou slovnou zásobou
- osvojiť si techniky a stratégie potrebné pre zvládnutie testových úloh v počúvaní, čítaní s porozumením, používaní gramatických štruktúr a písaní na danú tému
 
Kurz je určený:
- záujemcom, ktorí budú maturovať
- záujemcom, ktorí už navštevovali prípravný kurz na externú časť maturitnej skúšky
- novým záujemcom, ktorí sa chcú zdokonaliť v konverzácii na maturitné témy
 
Typ kurzu:
- kurz prebieha 2 krát týždenne po 2 vyučovacie hodiny
- dôraz je kladený na zvládnutie predovšetkým dvoch jazykových kompetencií (hovorenie a počúvanie)
- Študenti sú motivovaní k intenzívnejšej komunikácii a rozprávaniu aj prácou vo dvojiciach a skupinkách, hodina sa tak stáva vysoko interaktívna
 
Obsahová náplň:
- získanie vedomosti a zručnosti stanovených Ministerstvom školstva SR pre úspešné zvládnutie internej časti maturitnej skúšky
- konverzácia, výslovnosť a gramatika v rozsahu predpísaných požiadaviek, ktoré budú precvičované na maturitných témach
- nácvik modelových situácií, ktoré sa môžu vyskytnúť počas ústnej maturitnej skúšky


MATURITNÉ TÉMY Z ANGLIČTINY:

1. Family, Home, Relatives
2. Culture and Art
3. Sports and Games
4. Housing
5. Shopping and Services
6. Health Care
7. Traveling
8. Education
9. Jobs and Employment
10. Human Relations
11. Man and Nature
12. Science and Technology
13. Man and Society
14. Communication
15. Mass Media
16. Young People and Their Worls
17. Food
18. Interests, Hobbies and Leisure Time
19. Multicultural Society
20. Towns and Places
21. Fashion
22. The Book - a Person's Friend
23. Role Models
24. The Countries Whose Language I Am Learning
25. Slovakia - My Homeland