Vyhľadávanie kurzu

 
 

Partnerské zľavy

 
 

BSK

BSK logo
 
Prípravné kurzy na vysoké školy, maturitu arrow Medicína - Lekárske fakulty SR

Medicína - Lekárske fakulty SR

Začiatok kurzu: 12.1.2019
Dni výučby: Sobota
Variabilný symbol: 1003
Počet hodín.: 108 (18 x 6 vh)
Koniec kurzu: 18.5.2019
Čas výučby: 8:30-13:30
Trvanie (týž.): 18
Mesto: Bratislava
 
Miesto konania: budova Univerzity Komenského, Odbojárov č. 10, Bratislava
Bežná cena: 156 €
 
Aktuálna cena: Cena: 98 €
Platnosť zľavy do:
 
 

Popis kurzu


Obsahová náplň kurzu:

     - Biológia 
       (všeobecná, botanika, zoológia, biológia človeka, genetika)
 
    - Chémia 
       (všeobecná, anorganická, organická, biochémia, príklady)


Kurz je určený pre uchádzačov na:


> Lekársku fakultu UK v Bratislave
> Lekársku fakultu SZU v Bratislave
> Jesseniovu lekársku fakultu UK v Martine
> Lekársku fakultu UPJŠ v Košiciach

 

So stále rastúcim počtom uchádzačov o štúdium na lekárskej fakulte rastú aj nároky na vedomosti, ktoré sa vyžadujú pri prijímacom konaní. Približne iba 20 % uchádzačov má šancu stať sa v skutočnosti budúcim lekárom. Uchádzač, ktorý sa chce stať študentom lekárskej fakulty, musí perfektne zvládnuť nielen teoretickú biológiu a chémiu, ale taktiež vedieť vypočítať základné príklady z praktickej chémie. Pritom prijímacie skúšky sú veľmi časovo a psychicky náročné. Napríklad na prijímacích skúškach v Bratislave treba odpovedať na 100 otázok z chémie a 100 z biológie, pričom každá má 4 možnosti. Na vypracovanie jedného 100 – otázkového testu má uchádzač iba 90 minút.

Kurz sa orientuje na uchádzačov, ktorí sa chcú v predstihu výborne pripraviť na prijímacie skúšky. Počas trvania kurzu sa budete kvalitne pripravovať na svoj prvý krok do skutočného života. Keďže už organizujeme dvadsiaty ročník kurzu, veľmi dobre vieme, čo uchádzač potrebuje, a aj preto je metodika výučby upravená podľa vašich požiadaviek s dôrazom na preskúšanie tematiky a dôkladné zvládnutie celého učiva, nevyhnutne potrebného na úspešné zvládnutie prijímacích skúšok. Systém výučby je špeciálne orientovaný na testovú formu prijímacích skúšok.

Po prebratí jednotlivých blokov učiva budú účastníci písať skušobné testy, ktorými si naučené poznatky utvrdia (na prijímacích skúškach je potrebné za 3 hodiny vyriešiť až 200 otázok).

V kurze s univerzitnými pedagógmi preberiete učebnú látku z biológie a chémie, ktorá je predmetom prijímacieho konania a z ktorej sú zostavované prijímacie testy.

Sme vzdelávacia organizácia, ktorá úspešne organizuje prípravné kurzy už druhé desaťročie. Úspešnosť absolventov našich kurzov je až 89 %, v závislosti od typu absolvovanej strednej školy a dosiahnutých študijných výsledkov.

Myslíme si, že tento model vysoko efektívnej a kvalitnej prípravy vám výrazne dopomôže k úspešnému zvládnutiu prijímacích skúšok. Zbaví vás zbytočných stresov a ukáže vám, že aj taká ťažká životná etapa sa dá zvládnuť!