Vyhľadávanie kurzu

 
 

Partnerské zľavy

 
 

BSK

BSK logo
 
Prípravné kurzy na vysoké školy, maturitu arrow Maturita nemčina - ústna (interná) časť

Maturita nemčina - ústna (interná) časť

Začiatok kurzu: 5.3.2019
Dni výučby: Uto, Štv
Variabilný symbol: 1046
Počet hodín.: 40 (10 x 2 vyuč. hod. 2x do týždňa)
Koniec kurzu: 16.5.2019
Čas výučby: 15:20-16:50
Trvanie (týž.): 10
Mesto: Bratislava
 
Miesto konania: centrum mesta v priestoroch SIV, Hurbanovo nám. 5, Bratislava
 
Aktuálna cena: Cena: 120 €
Platnosť zľavy do:
 
 

Popis kurzuObsahová náplň kurzu:

- Nemecký jazykKurz je určený ako:


> Príprava na ústnu časť maturitnej skúšky (maturitné témy)


Maturitná skúška je prvou dôležitou skúškou v živote dospelého mladého človeka. Od jej výsledku závisí jeho ďalšie smerovanie. Preto netreba podceňovať prípravu a je potrebné venovať jej dostatok času a energie. Slovenský inštitút vzdelávania pomáha každoročne v príprave množstvu študentov.

Už niekoľko rokov úspešne organizujeme prípravu z pre maturantov z nemeckého jazyka. Kurzy študentov pripravujú na úspešné zvládnutie maturity.
V tomto roku sme okrem už osvedčenej prípravy na externú (písomnú časť maturitnej skúšky) pripravili aj kurz, ktorý sa zameriava na internú časť maturitnej skúšky z nemeckého jazyka. Tento kurz otvárame na základe požiadaviek mnohých študentov, ktorí sa zúčastnili prípravy na externú časť maturity a chcú pokračovať v príprave aj na ústnu časť maturitnej skúšky.

Kurz je určený pre všetkých maturantov, ktorí sa potrebujú zdokonaliť v nemeckom jazyku a potrebujú intenzívnejšiu a systematickejšiu prípravu pod odborným vedením. Maturanti, ktorí majú obavu rozprávať v nemčine kurz určite ocenia a výrazne im pomôže prekonať bariéru hovoriť po nemecky o témach, s ktorými sa počas maturity môžu stretnúť.

Práve preto prichádzame s ponukou prípravných kurzov, ktoré zintenzívnia a zároveň pomôžu v systematickej a kvalitnej príprave. Ak teda máte pocit, že sa potrebujete zdokonaliť v nemeckom jazyku a ste v maturitnom, prípadne v treťom ročníku a máte záujem o intenzívnejšiu a systematickejšiu prípravu pod odborným vedením, tak neváhajte a prihláste sa na kurz, ktorý vám v tejto príprave určite pomôže.

Cieľ kurzu:
- odstrániť zábrany rozprávať v cudzom jazyku v rozsahu maturitných tém
- rozvinúť slovnú zásobu v oblasti stanovených konverzačných tém
- zdokonaliť stratégie práce s neznámou slovnou zásobou
- osvojiť si techniky a stratégie potrebné pre zvládnutie testových úloh v počúvaní, čítaní s porozumením, používaní gramatických štruktúr a písaní na danú tému
 
Kurz je určený:
- záujemcom, ktorí budú maturovať
- záujemcom, ktorí už navštevovali prípravný kurz na externú časť maturitnej skúšky
- novým záujemcom, ktorí sa chcú zdokonaliť v konverzácii na maturitné témy
 
Typ kurzu:
- kurz prebieha 2 krát týždenne po 2 vyučovacie hodiny
- dôraz je kladený na zvládnutie predovšetkým dvoch jazykových kompetencií (hovorenie a počúvanie)
- Študenti sú motivovaní k intenzívnejšej komunikácii a rozprávaniu aj prácou vo dvojiciach a skupinkách, hodina sa tak stáva vysoko interaktívna
 
Obsahová náplň:
- získanie vedomosti a zručnosti stanovených Ministerstvom školstva SR pre úspešné zvládnutie internej časti maturitnej skúšky
- konverzácia, výslovnosť a gramatika v rozsahu predpísaných požiadaviek, ktoré budú precvičované na maturitných témach
- nácvik modelových situácií, ktoré sa môžu vyskytnúť počas ústnej maturitnej skúšky


MATURITNÉ TÉMY Z NEMČINY:

1. Familie und Gesellschaft
2. Kunst und Kultur
3. Sport
4. Haus und Wohnen
5. Einkaufen, Dienstleistungen
6. Gesundheitspflege
7. Reisen
8. Schule
9. Arbeit und Beruf
10. Menschliche Beziehungen
11. Mensch und Natur
12. Wissenschaft und Technik
13. Mensch und Gesellschaft
14. Kommunikationsformen
15. Massenmedien
16. Jugend und Gesellschaft
17. Ernährung
18. Freizeit, Hobbys, Lebensstil
19. Multikulturelle Gesellschaft
20. Städte und Orte
21. Mode und Bekleidung
22. Bücher und Literatur
23. Vorbilder und Idole
24. Das Land, dessen Sprache ich lerne
25. Slowakei