Vyhľadávanie kurzu

 
 

Partnerské zľavy

 
 

BSK

BSK logo
 

Psychológia

Začiatok kurzu: 26.1.2019
Dni výučby: Sobota
Variabilný symbol: 1007
Počet hodín.: 60 (10 x 6 vh)
Koniec kurzu: 30.3.2019
Čas výučby: 8:30-13:30
Trvanie (týž.): 10
Mesto: Bratislava
 
Miesto konania: centrum mesta v priestoroch SIV, Hurbanovo nám. 5, Bratislava
Bežná cena: 156 €
 
Aktuálna cena: Cena: 89 €
Platnosť zľavy do:
 
 

Popis kurzu


Obsahová náplň kurzu:

- Psychológia
- Biológia človeka
- Všeobecné študijné predpoklady
- Všeobecný prehľadKurz je určený pre uchádzačov na:

> Filozofické fakulty VŠ v SR
> Pedagogické fakulty VŠ v SR

 

Psychológia je v súčasnosti veľmi aktuálny pojem, s ktorým sa stretávame už aj v bežnom živote. So zrýchľujúcim sa tempom života sa zvyšujú aj nároky kladené na jednotlivca, čo v konečnom dôsledku negatívne pôsobí na celú osobnosť. Byť dobrým psychológom – to je nielen povolanie, ale aj poslanie. V konečnom dôsledku človek pomáha nielen svojmu okoliu, ale aj sám sebe. Jednotlivec – psychológ – môže participovať na zvyšovaní kvality života jednotlivcov, ale aj celej spoločnosti. Môže pracovať v oblasti verejnej a štátnej správy, či výchovy a vzdelávania. Uplatnenie môže nájsť v širokej škále manažérskych pozícií, obchodných zástupcov, v oblasti personalistiky i riadenia a rozvoja ľudských zdrojov. Ak sa chcete stať študentom psychológie, je potrebné absolvovať náročnú a kvalitnú prípravu z viacerých profilových predmetov (najmä psychológia, biológia), čo je vzhľadom na rôznorodosť predmetov obsahovo naozaj veľmi náročné. Preto sme pre vás pripravili intenzívny prípravný kurz na prijímacie skúšky na odbory psychológie v SR.

Kurz prebieha formou: 1) odborno-teoretickej výučby a 2) testovou – skúšobnou resp. praktickou časťou.
Táto kombinácia sa nám v predchádzajúcich rokoch na našich kurzoch mimoriadne osvedčila, lebo študenti si po odprednášanej tematickej oblasti, skúšobnými testami overia získané poznatky a zároveň si ich aj utvrdia. Keďže účastníci kurzu budú písať testy z každej tematickej oblasti, postupne si tak osvoja a utvrdia všetky potrebné informácie. Testy, ktoré študenti dostanú počas výučby si ponechávajú pre samoštúdium. Skúšobné testy budú opravené tak, aby každý vedel, ktorú oblasť v príprave podcenil, resp. ešte dostatočne nenaštudoval. Napokon, podľa opravených testov môžu aj rodičia sledovať vedomostnú úroveň svojho syna/dcéry. Chyby, ktoré sa vyskytnú v teste, objasníme.