Vyhľadávanie kurzu

 
 

Partnerské zľavy

 
 

BSK

BSK logo
 
Prípravné kurzy na vysoké školy, maturitu arrow Testy studijních předpokladů (TSP) a obecné studijní předpoklady (OSP)

Testy studijních předpokladů (TSP) a obecné studijní předpoklady (OSP)

Začiatok kurzu: 26.1.2019
Dni výučby: Sobota
Variabilný symbol: 1011
Počet hodín.: 42 (7 x 6 vh)
Koniec kurzu: 9.3.2019
Čas výučby: 8:30-13:30
Trvanie (týž.): 7
Mesto: Bratislava
 
Miesto konania: centrum mesta v priestoroch SIV, Hurbanovo nám. 5, Bratislava
Bežná cena: 156 €
 
Aktuálna cena: Cena: 66 €
Platnosť zľavy do:
 
 

Popis kurzu

Obsahová náplň kurzu:

- Popis jednotlivých subtestov TŠP a OSP
- Verbálne myslenie (Verbálna časť)
- Analytické myslenie (Analytická časť)
- Numerické myslenie

- Kritické myslenie
- Priestorová predstavivosť
- Kultúrny prehľad


Kurz je určený pre uchádzačov na:

> Masarykova univerzita v Brne (TSP)
> Vybrané vysoké školy v ČR (OSP)


 

 

Kurz je vhodný pre uchádzačov o štúdium na vybraných vysokých školách v Českej republike, ako napr. Masarykova univerzita v Brne, Právnická fakulta Karlovej univerzity a mnoho ďalších. Tento kurz vám určite pomôže priblížiť tematiku testov študijných predpokladov a testov OSP a zároveň vám ukáže cestu, ktorou sa pri príprave uberať, čím vám uľahčí samotné zvládnutie skúšok.

ZOZNAM FAKÚLT VYSOKÝCH ŠKÔL V ČESKEJ REPUBLIKE, KTORÉ ÚPLNE
ALEBO Z ČASTI AKCEPTUJÚ SKÚŠKU Z TSP ALEBO OSP:

Brno
 Masarykova univerzita v Brně, Právnická fakulta | TSP
 Masarykova univerzita v Brně, Lékařská fakulta | TSP
 Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta | TSP
 Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta | TSP
 Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta | TSP
 Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta | TSP
 Masarykova univerzita v Brně, Fakulta informatiky | TSP
 Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií | TSP
 Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií  | OSP, ZSV
 Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta | OSP / VŠP
 Masarykova univerzita v Brně, Fakulta informatiky | OSP, MAT, VŠP
 MENDELU, Lesnická a dřevařská fakulta | OSP
 MENDELU, Provozně ekonomická fakulta | OSP, Aj, Nj, MAT
 VUT v Brně, Fakulta architektury | OSP
 VUT v Brně, Fakulta informačních technologií
 VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunik. technologií | OSP / MAT
 VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství | MAT
 VUT v Brně, Fakulta podnikatelská | OSP / VŠP
 VUT v Brně, Fakulta stavební  | OSP / VŠP / MAT
 MU v Brně, Přírodovedecká fakulta | OSP / VŠP
 VFU, Fakulta veterinární hygieny a ekologie | OSP

Praha
 UK v Praze, Fakulta sociálních věd | OSP, (MAT)
 UK v Praze, Právnická fakulta | OSP + ZSV
 VŠE v Praze, Národohospodářská fakulta  | OSP / VŠP
 VŠE v Praze, Fakulta informatiky a statistiky | OSP
 VŠCHT v Praze, Fakulta technologie ochrany prostředí | OSP / VŠP, MAT
 VŠEM v Praze
 ČVUT v Praze, Fakulta architektury | OSP/VŠP
 ČVUT v Praze, Fakulta informačních technologií | MAT
 ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická | MAT
 CEVRO Institut | OSP, ZSV
 
České Budějovice
 JU, Ekonomická fakulta | OSP

Hradec Králové
 UK, Farmaceutická fakulta | OSP/VŠP, Bi, Ch
 UHK, Fakulta informatiky a managementu | Mat

Jindřichův Hradec
 VŠE, Fakulta managementu | OSP

Karviná
 SU v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta | OSP / VŠP

Liberec
 TU Liberec, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická | OSP
 TU v Liberci, Ekonomická fakulta | OSP, AJ/NJ

Mladá Boleslav
 ŠkodaAuto Vysoká škola | OSP

Olomouc
 UP v Olomouci, Právnická fakulta | OSP + ZSV
 UP v Olomouci, Přírodovědecká fakulta | OSP / VŠP / MAT
 UP v Olomouci, Fakulta tělesné kultury | OSP

Opava
 SU v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta  | OSP
 SU v Opavě, Fakulta veřejných politik | OSP

Ostrava
 VŠB-TU v Ostravě, Ekonomická fakulta | OSP / VŠP
 VŠB-TU v Ostravě, Fakulta bezpečnostního inženýrství | OSP, MAT
 VŠB-TU v Ostravě, Fakulta elektrotechniky a informatiky | OSP
 VŠB-TU v Ostravě, Hornicko-geologická fakulta | OSP
 OU v Ostravě, Přírodovědecká fakulta | OSP / VŠP

Pardubice
 UPa v Pardubicích, Fakulta ekonomicko-správní | OSP

Plzeň
 ZČU v Plzni, Fakulta právnická | OSP, ZSV
 ZČU v Plzni, Fakulta ekonomická | OSP / VŠP
 ZČU v Plzni, Fakulta aplikovaných věd | OSP, MAT
 ZČU v Plzni, Fakulta elektrotechnická | OSP, MAT
 ZČU v Plzni, Fakulta strojní | OSP, MAT
 
Ústí nad Labem
 UJEP v Ústí nad Labem, Fakulta sociálně ekonomická | OSP / VŠP

Zlín
 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky | OSP, VŠP
 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií | ZSV, Aj, Nj, Biologie