Vyhľadávanie kurzu

 
 

Partnerské zľavy

 
 

BSK

BSK logo
 
Prípravné kurzy na vysoké školy, maturitu arrow Všeobecné študijné predpoklady (SCIO)

Všeobecné študijné predpoklady (SCIO)

Začiatok kurzu: 24.11.2018
Dni výučby: Sobota
Variabilný symbol: 1009
Počet hodín.: 42 (7 x 6 vh)
Koniec kurzu: 26.1.2019
Čas výučby: 8:30-13:30
Trvanie (týž.): 7
Mesto: Bratislava
 
Miesto konania: centrum mesta v priestoroch SIV, Hurbanovo nám. 5, Bratislava
Bežná cena: 156 €
Zľava: Aktuálna cena zahŕňa zľavu 10% a platí pri uhradení kurzovného do 31.12.2018.
K tejto zľave sa už neuplatňuje ďalšia zľava.
 
Aktuálna cena: Cena: 140 €
Platnosť zľavy do:
 
 

Popis kurzu

Obsahová náplň kurzu:

- Verbálna časť
- Analytická časť Kurz je určený pre uchádzačov na:

> vybrané vysoké školy v Slovenskej republike

 

 

Mnohé fakulty slovenských vysokých škôl už v súčasnosti umožňujú vykonať prijímacie skúšky z testu všeobecných študijných predpokladov (SCIO). Skúška z testu všeobecných študijných predpokladov testuje základné zručnosti a schopnosti, ktoré študent potrebuje pre úspešné vysokoškolské štúdium. Nejde o test vedomostí a preto je príprava na túto formu prijímacej skúšky náročná. Študenti sa na kurze naučia pracovať s týmto typom testov a získajú potrebné zručnosti na čo najúspešnejšie zvládnutie tohto typu prijímacích skúšok. 


ZOZNAM FAKÚLT VYSOKÝCH ŠKÔL NA SLOVENSKU, KTORÉ ÚPLNE ALEBO Z ČASTI AKCEPTUJÚ SKÚŠKU Z VŠP:

 
Bratislava
 UK Bratislava, Farmaceutická fakulta | VŠP / OSP, PV
 STU Bratislava, Fakulta architektúry | VŠP / OSP
 STU Bratislava, Fakulta informatiky a informačných technológií | MAT, VŠP
 STU Bratislava, Fakulta elektrotechniky a informatiky | MAT, VŠP
 UK Bratislava, Fakulta sociálnych a ekonomickych vied | Aj
 UK Bratislava, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky | MAT
 UK Bratislava, Fakulta managementu | VŠP / OSP, Aj, MAT
 EU v Bratislave, Národohospodárska fakulta | VŠP / OSP, Aj / Nj
 EU v Bratislave, Obchodná fakulta | VŠP / OSP, Aj / Nj
 EU v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky | VŠP / OSP, Aj / Nj
 EU v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu | VŠP / OSP, Aj / Nj
 EU v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov | VŠP / OSP, Aj / Nj
 EU v Bratislave, Fakulta aplikovanych jazykov | VŠP / OSP, Aj, Nj

Bánská Bystrica
 UMB, Filozofická fakulta | Aj
 UMB, Ekonomická fakulta | VŠP / OSP
 UMB, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov | VŠP / OSP

Košice
 UPJŠ, Prírodovedecká fakulta | VŠP / OSP, MAT, BIO, CHE
 TUKE, Fakulta elektrotechniky a informatiky  | MAT, VŠP
 TUKE, Ekonomická fakulta  | MAT, Aj / Nj
 TUKE, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií 
 EU v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach | VŠP / OSP, Aj / Nj

Nitra
 SPU, Fakulta ekonomiky a manažmentu | VŠP / OSP
 SPU, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja | VŠP / OSP
 UKF, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva | VŠP, Aj / Nj / Bio
 UKF, Fakulta stredoeurópských štúdií | VŠP / OSP

Prešov
 PU, Fakulta manažmentu | VŠP / OSP
 PU, Fakulta zdravotníckych odborov | VŠP
 PU, Fakulta humanitných a prírodných vied | VŠP / OSP

Žilina
 ŽU, Fakulta riadenia a informatiky | VŠP / OSP  / MAT
 ŽU, Fakulta bezpečnostného inžinierstva | VŠP / MAT