Vyhľadávanie kurzu

 
 

Partnerské zľavy

 

Slovenský inštitút vzdelávania - O Nás


Slovenský inštitút vzdelávania
je nezávislou organizáciou zaoberajúcou sa poskytovaním vzdelávacích služieb pre čo najširšie vrstvy obyvateľstva.


Našim cieľom je najmä:

 • vytvárať podmienky pre vzdelávanie širokých vrstiev obyvateľstva na báze zvyšovania odbornosti a celoživotného vzdelávania,
 • vytvárať podmienky na získavanie, rozširovanie a upevňovanie vedeckých, kultúrnych a spoločenských poznatkov,
 • vyjadrovať sa k problematike vzdelanosti a školstva,
 • pomáhať pri nadväzovaní kontaktov medzi základnými, strednými a vysokými školami,
 • pomáhať žiakom a študentom pri riešení ich materiálnych a študijných problémov,
 • napomôcť rozvoju školstva a kvality vzdelávania,
 • vytvárať vhodné podmienky pre záujmovú činnosť mládeže,
 • poskytovať informácie o vzdelávaní širokým vrstvám obyvateľstva,
 • napomôcť rozvoju vedeckej a publikačnej činnosti.

Medzi naše prioritné aktivity patrí najmä:

 • usporadúvanie prednášok, školení, seminárov a konferencií pre cieľové skupiny obyvateľstva,
 • realizovanie jazykových kurzov,
 • organizovanie vzdelávania v oblasti individuálnych záujmov občanov,
 • školenie lektorov v osvojovaní si efektívnych a progresívnych vzdelávacích metód,
 • poskytovanie finančných podpôr fyzickým osobám, ktoré sa zaoberajú vzdelávacou, publikačnou a vedeckou činnosťou, alebo sú študentmi, alebo pedagógmi základných, stredných a vysokých škôl,
 • poskytovanie finančných podpôr základným, stredným a vysokým školám,
 • poskytovanie poradenských a expertíznych služieb,
 • vydávanie a distribúcia vzdelávacích publikácií.

 

Pri realizácii našich vzdelávacích programov spolupracujeme s vynikajúcimi odborníkmi pre dané oblasti, ktorí majú nielen široké teoretické poznatky, ale aj rozsiahle praktické skúsenosti.

Budeme veľmi radi ak sa aj Vy zaradíte medzi našich klientov. Budeme sa snažiť Vám ponúknuť čo najkvalitnejšie služby za primeranú cenu.