Vyhľadávanie kurzu

 
 

Partnerské zľavy

 

 

VŠ ekonomického smeru - Test matematika č. 2


1. Určite definičný obor funkcie f: vzorec

2. Rovnica vzorec má pre vzorec

3. Akú substitúciu musíte použiť, aby sme rovnicu vzorec mohli previesť na rovnicu vzorec.

4. V geometrickej postupnosti, pre ktorú platí vzorec a vzorec je vzorec

5. Pre všetky vzorec je výraz vzorec ekvivalentný s výrazom

6. Za stolom treba rozsadiť 5 chlapcov a 5 dievčat tak, aby vedľa seba nesedeli chlapci ani dievčatá. Koľkými spôsobmi je to možné?

7. Prostredný člen binomického rozvoja výrazu vzorec má hodnotu:

8. Nájdite hodnotu parametra m v rovnici vzorec , pre ktorú jej väčší koreň patrí do intervalu vzorec

9. Koľko prirodzených čísel je riešením nerovnice vzorec

10. Súčet koreňov rovnice vzorec je