Vyhľadávanie kurzu

 
 

Partnerské zľavy

 

 

VŠ ekonomického smeru - Test matematika č. 3


1. Ktorá množina je definičným oborom funkcie f: vzorec

2. Aký počet riešení goniometrickej rovnice vzorec v intervale ( - π ; 2 π ) ?

3. Zistite počet koreňov rovnice vzorec v R:

4. Ktorá z uvedených funkcií má vlastnosti vzorec

5. Začínajúc ktorým členomn pre postupnosť danú vzťahom vzorec platí vzorec

6. Pre aritmetickú postupnosť platí, že vzorec a vzorec, tak pre túto postupnosť platí vzorec 4

7. Počet koreňov rovnice vzorec v intervale vzorec je

8. Robotník vyrobí za deň 26 výrobkov. Keby zvyšoval svoj výkon denne o 1 výrobok, za 18 dní by vyrobil:

9. Ktoré z nasledujúcich tvrdení o funkcii vzorec je nepravdivé?

10. Koľkými priamkami je možné spojiť 16 bodov, ktoré ležia v rovine, ak 5 z týchto bodov leží na jednej priamke?