Vyhľadávanie kurzu

 
 

Košík

Zobraziť košík
Váš košík je prázdny.
 
 

Odporúčame

Kariérne poradenstvo
 
 

 

Masmediálna komunikácia a žurnalistika - Test č. 1


1. Mikrokompozičný prostriedok textu od priamej reči sa líšiaci tým, že v texte nie je vyznačený osobitne (úvodzovkami) sa nazýva:

2. V básnickej metafore prvý význam slova:

3. Alegória je:

4. Literárny žáner je súhrnným pomenovaním pre:

5. Hymna je:

6. Slovenský spisovateľ Jozef Cíger Hronský ako emigrant žil:

7. Monografiu o Marilyn Monroe napísal:

8. Prvé krátke filmy premietli Lumiérovci:

9. Azylom nazývame:

10. Radošinské naivné divadlo začalo svoju činnosť:

11. Koľko múz je v gréckej mytológii:

12. Miestnosť na obrady v egyptskom chráme sa volá:

13. Ktorá bola prvá spravodajská agentúra na svete:

14. Medzi významné obrazy Veroneseho nepatrí:

15. Prvým architektom chrámu sv. Petra v Ríme bol:

16. Známu knihu Lewisa Carolla Alica v krajine zázrakov ilustroval:

17. Antonymickú dvojicu tvoria slová:

18. Medzi základné vetné členy patria:

19. Hlavný kameraman v televíznom štúdiu:

20. Strihový dokumentárny film je vyrobený

21. Románovú trilógiu Majstri, Muškát, Vilma vydal:

22. Individuálne vojnové osvety spracoval Ladislav Ťažký v dielach:

23. Básnický nadrealizmus sa na Slovensku stal literárnohistorickým javom ukončeným v roku:

24. Ktorý román Jozef Cíger-Hronský vydal v emigrácii:

25. V poézii nadrealistov dominovala: