Vyhľadávanie kurzu

 
 

Košík

Zobraziť košík
Váš košík je prázdny.
 
 

Garant

prof. Chovanec garant siv Prof. JUDr. Jaroslav Chovanec, CSc. et Dr. h. c. je garantom
programu SIV.
 
 

BSK

BSK logo
 
 

Odporúčame

Kariérne poradenstvo
 
 

 

Masmediálna komunikácia a žurnalistika - Test č. 1


1. Mikrokompozičný prostriedok textu od priamej reči sa líšiaci tým, že v texte nie je vyznačený osobitne (úvodzovkami) sa nazýva:

2. V básnickej metafore prvý význam slova:

3. Alegória je:

4. Literárny žáner je súhrnným pomenovaním pre:

5. Hymna je:

6. Slovenský spisovateľ Jozef Cíger Hronský ako emigrant žil:

7. Monografiu o Marilyn Monroe napísal:

8. Prvé krátke filmy premietli Lumiérovci:

9. Azylom nazývame:

10. Radošinské naivné divadlo začalo svoju činnosť:

11. Koľko múz je v gréckej mytológii:

12. Miestnosť na obrady v egyptskom chráme sa volá:

13. Ktorá bola prvá spravodajská agentúra na svete:

14. Medzi významné obrazy Veroneseho nepatrí:

15. Prvým architektom chrámu sv. Petra v Ríme bol:

16. Známu knihu Lewisa Carolla Alica v krajine zázrakov ilustroval:

17. Antonymickú dvojicu tvoria slová:

18. Medzi základné vetné členy patria:

19. Hlavný kameraman v televíznom štúdiu:

20. Strihový dokumentárny film je vyrobený

21. Románovú trilógiu Majstri, Muškát, Vilma vydal:

22. Individuálne vojnové osvety spracoval Ladislav Ťažký v dielach:

23. Básnický nadrealizmus sa na Slovensku stal literárnohistorickým javom ukončeným v roku:

24. Ktorý román Jozef Cíger-Hronský vydal v emigrácii:

25. V poézii nadrealistov dominovala: