Vyhľadávanie kurzu

 
 

Košík

Zobraziť košík
Váš košík je prázdny.
 
 

Garant

prof. Chovanec garant siv Prof. JUDr. Jaroslav Chovanec, CSc. et Dr. h. c. je garantom
programu SIV.
 
 

BSK

BSK logo
 
 

Odporúčame

Kariérne poradenstvo
 
 

 

Lekárske fakulty - Test z biológie č. 3

Test obsahuje 50 otázok. Každá otázka má štyri možnosti odpovede. Správna môže byť žiadna, jedna, dve, tri, alebo všetky štyri odpovede.
V každej otázke je nutné označiť všetky správne odpovede kliknutím do políčka pri konkrétnej odpovedi.
Čas na vypracovanie testu je 45 minút.

1. Reprodukčná izolácia druhu znamená, že:

2. V čom spočíva funkčná špecifickosť enzýmov:

3. Individuálny vývin každého mnohobunkového živočícha s pohlavným rozmnožovaním má etapu:

4. Regulácia v bunke je ovplyvnená:

5. Jeden z dôležitých metabolických procesov v bunke, pri ktorom sa tvoria nové molekuly bielkovín sa nazýva:

6. Chromozómy môžeme nájsť:

7. Ako sa volá proces, pri ktorom sa materská eukaryotická bunka rozdeli na dve rovnocenné dcérske bunky:

8. Autotrofné bunky môžu využívať energiu:

9. Jadierko sa skladá z:

10. Energia v bunke sa uvoľňuje:

11. O operóne Escberichia coli platí, že:

12. Aminokyseliny môžu byť kódované:

13. Na základe komplementarity báz sa adenín viaže s:

14. Genetickou schémou kríženia heterozygota s homozygotom recesívnym je:

15. Genotyp jedinca homozygota dominantného pre uvedené znaky je:

16. Koľko autozómov obsahuje telová bunka človeka:

17. Žena, prenášačka hemofílie bude mať dieťa s hemofilikom. Môžu mať aj zdravého syna:

18. Obidvaja rodičia majú krvnú skupinu A. Ich deti môžu mať krvné skupiny:

19. Dcéra rozoznáva normálne červenú a zelenú farbu, avšak jej matka je farboslepá. Dcéra sa vydala a jej manžel nemá problémy pri rozlišovaní farieb. O pravdepodobnosti, že ich dcéra nebude farboslepá platí, že:

20. Jednobunkové organizmy odstraňujú odpadové látky:

21. Mureín je:

22. Streptokoky:

23. Povrchová tenká blana jednobunkovcov sa nazýva:

24. Pohyby rastlín možno rozdeliť na:

25. Vodný potenciál bunky vyjadruje:

26. Čo sú endomycéty:

27. Pre oddelenie borovicorastov sú typickými znakmi:

28. O kmeni mäkkýše platí, že:

29. K úžitkovým druhom hmyzu patrí:

30. Ktorý z uvedených parazitov rastlín je hlístovec:

31. U ktorých živočíchov sa amoniak vylučuje ako močovina:

32. Všetky bunky živočíchov:

33. Pijavice:

34. Ktorým živočíchom celkom chýba čuch:

35. Ktoré blchy prechádzajú aj na človeka:

36. Tenké črevo u človeka:

37. Ktoré tepny zásobujú krvou srdcový sval:

38. Základnou funkčnou a stavebnou jednotkou ľudskej obličky je:

39. Biele krvinky sa vyskytujú:

40. Nedostatočným prívodom určitých vitamínov môže vzniknúť:

41. Nedostatok inzulínu spôsobuje:

42. V metabolizme človeka možno bielkoviny úplne nahradiť:

43. Glukagón:

44. Smer na zvislej osi "k chvostu" sa u človeka odborne nazýva:

45. O trojklannom nerve platí tvrdenie:

46. Podľa základných fyzikálnych faktorov rozoznávame ekosystémy:

47. Koľko percent z celkovej produkcie celej biosféry spotrebuje človek (potrava):

48. Čo je hydrologický cyklus:

49. Medzi abiotické faktory prostredia patri:

50. Oligocén: