Vyhľadávanie kurzu

 
 

Partnerské zľavy

 

 

Lekárske fakulty - Test z chémie č. 1

Test obsahuje 50 otázok. Každá otázka má štyri možnosti odpovede. Správna môže byť žiadna, jedna, dve, tri, alebo všetky štyri odpovede.
V každej otázke je nutné označiť všetky správne odpovede kliknutím do políčka pri konkrétnej odpovedi.
Čas na vypracovanie testu je 45 minút.

1. Chemické indivíduum môže byť:

2. Zmes:

3. Elektrónová afinita:

4. Dvojitá väzba:

5. Osmóza:

6. Vosky:

7. Pre chemickú reakciu Zn + H2SO4 (zried.) → ZnSO4 + H2 platí:

8. Atóm draslíka v reakcii 2 K + 2 H20 → 2 KOH + H2:

9. Kyslík:

10. O dusíku platí tvrdenie:

11. Z 500 g roztoku chloridu bárnatého s koncentráciou w = 24 %, sme odparili 210 g vody a tým sa vyzrážalo 40 g chloridu bárnatého. Vypočítajte, koľko percentný (w %) roztok zostal:

12. Hydroxid sodný sa vyrába zo sodíka získaného elektrolyticky z roztoku chloridu sodného. Aké množstvo 88 %-ného (w %) roztoku chloridu sodného, resp. čistého NaCl treba podrobiť elektrolýze, aby vzniklo 50 kg 60 %-ného (w %) roztoku hydroxidu sodného, ak straty sodíka sú 0,3 % ? [ Ar(Na)=23; Ar(O)=16; Ar(Cl)=35,5; Ar(H)=1 ]:

13. Aromatické zlúčeniny sú:

14. Úplnou hydrogenáciou benzénu vzniká:

15. Halogénderiváty uhľovodíkov sa môžu pripraviť:

16. Alkoholáty:

17. Metamérom dipropyléteru je:

18. Ktoré z uvedených zlúčenín sú fenoly:

19. Étery:

20. Pyrol zaraďujeme medzi:

21. Medzi primárne amíny patrí:

22. C15H29COOH je kyselina:

23. Cn-1H2n-1COOH je racionálny vzorec pre:

24. Redukčné vlastnosti má kyselina:

25. D(-)-kyselina mliečna a L(+)-kyselina mliečna sú:

26. Kyselina citrónová má v molekule počet atómov uhlíka (x) a počet hydroxylových skupín (y):

27. Zlúčenina CH3-O-NO2 je:

28. Acylglyceroly vo svojej molekule môžu obsahovať viazané zložky:

29. Medzi biologické funkcie lipidov patrí:

30. Medzi steroly patrí:

31. Kyselina močová:

32. Na stimuláciu ústrednej nervovej sústavy sa používa alkaloid :

33. Polynukleotid:

34. Dvojvláknová skrutkovica DNA (sekundárna štruktúra DNA) je spevňovaná:

35. Medzi monosacharidy patri:

36. Racemát je zmes nasledovných zlúčenín v pomere 1:1:

37. D(+)-Manóza:

38. V priebehu katabolizmu glukózy v živočíšnej bunke môže vzniknúť:

39. Dextríny vznikajú:

40. O peptidovej väzbe môžeme povedať:

41. Terciárna štruktúra bielkovín:

42. Kladné častice koloidného roztoku bielkoviny:

43. S uvoľňovaním energie sú spojené:

44. Dehydrogenácia je:

45. O citrátovom cykle môžeme povedať:

46. ATP sa využíva v organizme:

47. Oxidačné procesy v ľudskom organizme sú aktivované pôsobením:

48. Riboflavín:

49. Dôležitú úlohu v oxidačno-redukčných dejoch organizmu zohráva:

50. Medzi provitamíny nepatrí: