Vyhľadávanie kurzu

 
 

Partnerské zľavy

 

 

Psychológia - Test z biológie

Test obsahuje 40 otázok. Každá otázka má štyri možnosti odpovede. Správna môže byť žiadna, jedna, dve, tri, alebo všetky štyri odpovede.
V každej otázke je nutné označiť všetky správne odpovede kliknutím do políčka pri konkrétnej odpovedi.
Čas na vypracovanie testu je 40 minút.

1. Zuby človeka:

2. Močový mechúr u človeka:

3. O dýchaní u človeka platí, že:

4. Na zisťovanie ostrosti zraku sa používa:

5. Tvar erytrocytov človeka:

6. O dýchaní u človeka všeobecne platí, že:

7. O období starnutia u človeka platí, že:

8. O svaloch stehna u človeka platí, že:

9. K svalom dolnej končatiny patrí:

10. Trojklanný nerv:

11. O kostrovom svale platí, že:

12. O detskom období u človeka platí, že:

13. Hlien - mucín:

14. Po fertilizácii, v normálnej ontogenéze človeka dochádza k:

15. O svaloch predlaktia u človeka platí, že:

16. Predný mozog človeka:

17. Ako sa nazýva spojenie, pri ktorom sú kosti oddelené kĺbovou štrbinou:

18. O vitamíne D u človeka platí že:

19. Priečna os tela človeka sa odborne nazýva:

20. O obsahu oxidu uhličitého v plynoch pri dýchaní u človeka platí, že:

21. Prištítne telieska človeka:

22. Rastový hormón u človeka:

23. Tenké trámčeky kostí človeka:

24. Dlhé svaly chrbta u človeka:

25. Svaly, ktoré spôsobujú odtiahnutie, sa nazývajú:

26. K svalom, zadnej časti trupu človeka patri:

27. Pečeň človeka:

28. Na výdaji tepla z tela človeka sa podieľa:

29. V ústnej dutine človeka sa uskutočňuje:

30. Smer chrbtový pri šípovej osi človeka sa odborne nazýva:

31. O proliferačnej fáze menštruačného cyklu platí, že:

32. Podvýživa:

33. Kosti zoradené od najmenšej po najväčšiu sú:

34. Ako sa nazýva prístroj na meranie vitálnej kapacity pľúc:

35. Chvost sa po latinsky nazýva:

36. Najmohutnejším svalom stehna u človeka je:

37. Ako vplýva parasympatikus na obehovú sústavu a srdce:

38. O vaječníkoch človeka platí, že:

39. Sedimentácia červených krviniek:

40. Akou najvyššou rýchlosťou postupuje vzruch v nervovom vlákne: