Vyhľadávanie kurzu

 
 

Partnerské zľavy

 

 

Verejná správa - Test č. 1


1. Európsky typ právnej kultúry charakterizuje:

2. Prvé slávne právnické školy vznikli:

3. Rodinné právo:

4. Ľudské práva sú:

5. Pri aplikácii práva súdmi:

6. Právnická osoba:

7. Liberalizmus:

8. Cena na trhu v dokonalej konkurencie:

9. Myšlienku, že štát by mal svojimi nástrojmi zasahovať do ekonomiky presadzoval:

10. Pod termínom koalícia rozumieme: