Vyhľadávanie kurzu

 
 

Partnerské zľavy

 

 

Verejná správa - Test č. 2


1. Zbierka cisára Justiniána sa nazývala:

2. Slovenská právna kultúra:

3. Právna norma:

4. Na slobodu svedomia v 5. storočí upozornila ako prvá:

5. Podľa trestného zákona sa v súčasnosti trestné činy delia:

6. Právna subjektivita:

7. Kvórum:

8. Individuálny dopyt predstavuje:

9. Európske spoločenstvo vzniklo v roku:

10. SR je z hľadiska formy vlády: