Vyhľadávanie kurzu

 
 

Partnerské zľavy

 

 

Verejná správa - Test č. 3


1. Dielo O práve vojny a mieru napísal:

2. Verejné právo je charakteristické:

3. Žalobou je možné domáhať sa práva:

4. Ľudské práva:

5. Rozsudok:

6. Medzi politické práva nepatrí:

7. Retroaktivita:

8. Pre trhovú konkurenciu na strane ponuky platí:

9. Komanditná spoločnosť:

10. Súd: