Kategórie
 
 
 
 
 

Testy studijních předpokladů TSP a OSP

Kurz sa orientuje na uchádzačov, ktorí sa chcú v predstihu výborne pripraviť na prijímacie skúšky.
Parametre
Začiatok kurzu:8.2.2020
Koniec kurzu:21.3.2020
Dni výučby:sobota
Čas výučby:8:30 - 13:30
Počet hodín:42
Miesto konania:Bratislava, SIV, Hurbanovo nám. 5
Kód termínu:1011
Ušetríte: - 33 %
Bežná cena: 150 € Vaša cena: 100 €
Dodacia lehota
Na sklade: 87
Dodacia lehota: Termín má voľné miesta

O tomto kurze

Obsahová náplň kurzu

 • Popis jednotlivých subtestov TŠP a OSP
 • Verbálne myslenie - Verbálna časť
 • Analytické myslenie - Analytická časť
 • Numerické myslenie
 • Kritické myslenie
 • Priestorová predstavivosť
 • Kultúrny prehľad

Ciel kurzu

Kurz je určený pre VŠ

 • Masarykova univerzita v Brně, Právnická fakulta | TSP
 • Masarykova univerzita v Brně, Lékařská fakulta | TSP
 • Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta | TSP
 • Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta | TSP
 • Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta | TSP
 • Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta | TSP
 • Masarykova univerzita v Brně, Fakulta informatiky | TSP
 • Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií | TSP
 • Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií  | OSP, ZSV
 • Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta | OSP / VŠP
 • Masarykova univerzita v Brně, Fakulta informatiky | OSP, MAT, VŠP
 • ČVUT v Praze, Fakulta architektury
 • ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická
 • ČVUT v Praze, Fakulta informačních technologií
 • PA ČR v Praze, F. bezpečnostního managementu
 • PA ČR v Praze, Fakulta bezpečnostně právní
 • UK v Praze, Farmaceutická fakulta
 • UK v Praze, Fakulta sociálních věd
 • UK v Praze, Právnická fakulta
 • UK v Praze, Přírodovědecká fakulta
 • Unicorn College v Praze, Unicorn College
 • VŠE v Praze, Fakulta informatiky a statistiky
 • VŠE v Praze, Národohospodářská fakulta
 • VŠE v Praze, Fakulta managementu
 • VŠEM, Vysoká škola ekonomie a managementu
 • VŠCHT v Praze, F. technologie ochrany prostředí
 • MENDELU v Brně, F. regionálního rozvoje a mezinárodních studií
 • MENDELU v Brně, Provozně ekonomická fakulta
 • VFU v Brně, F. veterinární hygieny a ekologie
 • VUT v Brně, F. elektrotechniky a komunikačních technologií
 • VUT v Brně, Fakulta architektury
 • VUT v Brně, Fakulta informačních technologií
 • VUT v Brně, Fakulta podnikatelská
 • VUT v Brně, Fakulta stavební
 • VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství
 • JU v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta
 • UHK v Hradci Králové, F. informatiky a managementu
 • SU v Opavě, Obchodně podnikatelská f.
 • TU v Liberci, Ekonomická fakulta
 • TU v Liberci, F. přírodovědně-humanitní a pedagogická
 • ŠAVŠ Mladá Boleslav, ŠkodaAuto VŠ
 • UP v Olomouci, Fakulta tělesné kultury
 • UP v Olomouci, Filozofická fakulta
 • UP v Olomouci, Právnická fakulta
 • UP v Olomouci, Přírodovědecká fakulta
 • SU v Opavě, Fakulta veřejných politik
 • OU v Ostravě, Přírodovědecká fakulta
 • VŠB-TU v Ostravě, Ekonomická fakulta
 • VŠB-TU v Ostravě, F. bezpečnostního inženýrství
 • VŠB-TU v Ostravě, F. elektrotechniky a inform.
 • VŠB-TU v Ostravě, Hornicko-geologická fakulta
 • UPa v Pardubicích, Dopravní fakulta Jana Pernera
 • UPa v Pardubicích, Fakulta ekonomicko-správní
 • ZČU v Plzni, Fakulta aplikovaných věd
 • ZČU v Plzni, Fakulta ekonomická
 • ZČU v Plzni, Fakulta elektrotechnická
 • ZČU v Plzni, Fakulta právnická
 • ZČU v Plzni, Fakulta strojní
 • CEVRO, CEVRO Institut
 • UJEP v Ústí nad Labem, Fakulta sociálně ekonomická
 • UTB ve Zlíně, F. managementu a ekonomiky
 • UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií

Lektori

Forma prípravy

 • Kurz je vhodný pre uchádzačov o štúdium na vybraných vysokých školách v Českej republike, ako napr. Masarykova univerzita v Brne, Právnická fakulta Karlovej univerzity a mnoho ďalších
 • Tento kurz vám určite pomôže priblížiť tematiku testov študijných predpokladov a testov OSP a zároveň vám ukáže cestu, ktorou sa pri príprave uberať, čím vám uľahčí samotné zvládnutie skúšok
 • Skúška z TŠP alebo OSP testuje základné zručnosti a schopnosti, ktoré študent potrebuje pre úspešné vysokoškolské štúdium
 • Nejde o test vedomostí a preto je príprava na túto formu prijímacej skúšky náročná
 • Študenti sa na kurze naučia pracovať s týmto typom testov a získajú potrebné zručnosti na čo najúspešnejšie zvládnutie tohto typu prijímacích skúšok

Ukončenie kurzu

O tomto kurze

 • Počas trvania kurzu sa budete pripravovať na svoj prvý krok do skutočného života. Keďže tento kurz organizujeme dlhoročne, veľmi dobre vieme, čo uchádzač potrebuje
 • Metodika výučby je upravená podľa požiadaviek VŠ s dôrazom na preskúšanie tematiky a dôkladné zvládnutie celého učiva, nevyhnutne potrebného na úspešné zvládnutie prijímacích skúšok
 • Absolvovanie kurzu Vás zbaví zbytočných stresov a ukáže vám, že aj táto ťažká životná etapa sa dá zvládnuť
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia