Kategórie
 
 
 
 
 

Uzávierka prihlášok do jazykových kurzov bude v nedeľu 22. 9. 2019. Po tomto termíne sa bude dať prihlásiť už iba do obmedzeného počtu kurzov.

 
 

Všeobecné študijné predpoklady SCIO

Kurz sa orientuje na uchádzačov, ktorí sa chcú v predstihu výborne pripraviť na prijímacie skúšky.
Parametre
Začiatok kurzu:9.11.2019
Koniec kurzu:18.1.2020
Dni výučby:sobota
Čas výučby:8:30 - 13:30
Počet hodín:42
Miesto konania:Bratislava, SIV, Hurbanovo nám. 5
Kód termínu:1009
Vaša cena: 150 €
Dodacia lehota
Na sklade: 100
Dodacia lehota: Termín má voľné miesta

O tomto kurze

Obsahová náplň kurzu

 • Verbálna časť
 • Analytická časť

Ciel kurzu

Kurz je určený pre VŠ

 • EU v Bratislave, F. hospodárskej informatiky
 • EU v Bratislave, F. medzinárodných vzťahov
 • EU v Bratislave, F. podnikového manažmentu
 • EU v Bratislave, F. hospodárskej informatiky
 • EU v Bratislave, F. medzinárodných vzťahov
 • EU v Bratislave, F. podnikového manažmentu
 • EU v Bratislave, Fakulta aplikovaných jazykov
 • EU v Bratislave, Národohospodárska fakulta
 • EU v Bratislave, Obchodná fakulta
 • EU v Bratislave, Podnikovohospodárska f.
 • STU v Bratislave, F. elektrotechniky a inform.
 • STU v Bratislave, F. informatiky a informačných technológií
 • STU v Bratislave, Fakulta architektúry
 • UK v Bratislave, F. mat., fyziky a informatiky
 • UK v Bratislave, F. sociálnych a ekonomických vied
 • UK v Bratislave, Fakulta managementu
 • UK v Bratislave, Farmaceutická fakulta
 • UK v Bratislave, Filozofická fakulta
 • UMB v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta
 • UMB v Banskej Bystrici, F. politických vied a medzinárodných vzťahov
 • UMB v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta
 • TU v Košiciach, Ekonomická fakulta
 • TU v Košiciach, F. baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
 • TU v Košiciach, F. elektrotechniky a inform.
 • UPJŠ v Košiciach, Prírodovedecká fakulta
 • SPU v Nitre, F. ekonomiky a manažmentu
 • SPU v Nitre, F. európskych štúdií a regionálneho rozvoja
 • UKF v Nitre, F. sociálnych vied a zdravotníctva
 • UKF v Nitre, F. stredoeurópskych štúdií
 • PU v Prešove, F. humanitných a prírodných vied
 • PU v Prešove, F. zdravotníckych odborov
 • PU v Prešove, Fakulta manažmentu
 • KU v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva
 • ŽU v Žiline, F. bezpečnostného inžinierstva
 • ŽU v Žiline, F. riadenia a informatiky

Lektori

Forma prípravy

 • Mnohé fakulty slovenských vysokých škôl už v súčasnosti umožňujú vykonať prijímacie skúšky z testu všeobecných študijných predpokladov (SCIO)
 • Skúška z testu všeobecných študijných predpokladov testuje základné zručnosti a schopnosti, ktoré študent potrebuje pre úspešné vysokoškolské štúdium
 • Nejde o test vedomostí a preto je príprava na túto formu prijímacej skúšky náročná
 • Študenti sa na kurze naučia pracovať s týmto typom testov a získajú potrebné zručnosti na čo najúspešnejšie zvládnutie tohto typu prijímacích skúšok

Ukončenie kurzu

O tomto kurze

 • Počas trvania kurzu sa budete pripravovať na svoj prvý krok do skutočného života. Keďže tento kurz organizujeme dlhoročne, veľmi dobre vieme, čo uchádzač potrebuje
 • Metodika výučby je upravená podľa požiadaviek VŠ s dôrazom na preskúšanie tematiky a dôkladné zvládnutie celého učiva, nevyhnutne potrebného na úspešné zvládnutie prijímacích skúšok
 • Absolvovanie kurzu Vás zbaví zbytočných stresov a ukáže vám, že aj táto ťažká životná etapa sa dá zvládnuť
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia