Vyhľadávanie kurzu

 
 

Partnerské zľavy

 

JAZYKOVÉ ROZRAĎOVACIE TESTY

Zaradenie do jazykového kurzu určitého stupňa si určí účastník kurzu podľa vlastného uváženia, na základe rozraďovacieho testu. Každá otázka má iba jednu správnu odpoveď. Po vyhodnotení testu sa vám zobrazí váš výsledok a odporúčané zaradenie do príslušnej jazykovej úrovne.

testy icon 
 


 
pict  Angličtina - rozraďovací test (60 otázok, 1 správna odpoveď, čas na vypracovanie 40 minút)
  pict  Nemčina - rozraďovací test (50 otázok, 1 správna odpoveď, čas na vypracovanie 30 minút)
pict  Španielčina - rozraďovací test (50 otázok, 1 správna odpoveď, čas na vypracovanie 30 minút)
pict  Francúzština - rozraďovací test (50 otázok, 1 správna odpoveď, čas na vypracovanie 30 minút)
pict  Taliančina - rozraďovací test (50 otázok, 1 správna odpoveď, čas na vypracovanie 30 minút)
pict  Ruština - rozraďovací test (50 otázok, 1 správna odpoveď, čas na vypracovanie 30 minút)
pict  Slovenčina - rozraďovací test (70 otázok, 1 správna odpoveď, čas na vypracovanie 60 minút)  TESTY NA VYSOKÉ ŠKOLY

V tejto sekcii si môžete vyskúšať svoje schopnosti v sérii ukážkových testov na prijímacie skúšky na vysoké školy v Slovenskej republike. Modelové testy pozostávajú z otázok s akými sa môžete stretnúť na prijímacích pohovoroch. Pri teste je v zátvorke uvedený počet otázok, počet možných správnych odpovedí pre jednu otázku a čas potrebný na vypracovanie daného testu.

SCIO:

                                pict  Ukážkový test - Všeobecné študijné predpoklady (SR)
                                pict  Ukážkový test - Obecné studijní předpoklady (ČR)


Lekárske fakulty v SR:


medicina icon  pict  Test - Biológia č. 1 (50 otázok, 0-4 správne odpovede, čas na vypracovanie 45 minút)
pict  Test - Biológia č. 2 (50 otázok, 0-4 správne odpovede, čas na vypracovanie 45 minút)
pict  Test - Biológia č. 3 (50 otázok, 0-4 správne odpovede, čas na vypracovanie 45 minút)
  pict  Test - Chémia č. 1 (50 otázok, 0-4 správne odpovede, čas na vypracovanie 45 minút)
  pict  Test - Chémia č. 2 (50 otázok, 0-4 správne odpovede, čas na vypracovanie 45 minút)
  pict  Test - Chémia č. 3 (50 otázok, 0-4 správne odpovede, čas na vypracovanie 45 minút)


Psychológia - filozofické a pedagogické fakulty VŠ v SR:

psychologia icon  pict  Test - Psychológia č. 1 (30 otázok, 1 správna odpoveď, čas na vypracovanie 30 minút)
pict  Test - Psychológia č. 2 (30 otázok, 1 správna odpoveď, čas na vypracovanie 30 minút)
pict  Test - Biológia človeka č. 1
(40 otázok, 0-4 správne odpovede, čas na vypracovanie 40 minút)


VŠ ekonomického smeru v SR:


ekonomia icon  pict  Test - Matematika č. 1 (10 otázok, 1 správna odpoveď, čas na vypracovanie 50 minút)
pict  Test - Matematika č. 2 (10 otázok, 1 správna odpoveď, čas na vypracovanie 50 minút)
pict  Test - Matematika č. 3 (10 otázok, 1 správna odpoveď, čas na vypracovanie 50 minút)
  pict  Test - Ekonómia č. 1 (20 otázok, 1 správna odpoveď, čas na vypracovanie 15 minút)
  pict  Test - Ekonómia č. 2 (20 otázok, 1 správna odpoveď, čas na vypracovanie 15 minút)
  pict  Test - Ekonómia č. 3 (20 otázok, 1 správna odpoveď, čas na vypracovanie 15 minút)
  pict  Test - Anglický jazyk č. 1 (50 otázok, 1 správna odpoveď, čas na vypracovanie 30 minút)
  pict  Test - Anglický jazyk č. 2 (50 otázok, 1 správna odpoveď, čas na vypracovanie 30 minút)
  pict  Test - Anglický jazyk č. 3 (50 otázok, 1 správna odpoveď, čas na vypracovanie 30 minút)
  pict  Test - Nemecký jazyk č. 1 (50 otázok, 1 správna odpoveď, čas na vypracovanie 30 minút)
  pict  Test - Nemecký jazyk č. 2 (50 otázok, 1 správna odpoveď, čas na vypracovanie 30 minút)
  pict  Test - Nemecký jazyk č. 3 (50 otázok, 1 správna odpoveď, čas na vypracovanie 30 minút)


Právnické fakulty v SR:

pravo icon pict  Test - Logické myslenie a všeobecný prehľad č. 1     (39 otázok, čas na vypracovanie 60 minút)
pict  Test - Logické myslenie a všeobecný prehľad č. 2     (39 otázok, čas na vypracovanie 60 minút)
     
  pict  Test - Všeobecný č. 1 (20 otázok, 0-5 správnych odpovedí, čas na vypracovanie 30 minút)
  pict  Test - Všeobecný č. 2 (20 otázok, 0-5 správnych odpovedí, čas na vypracovanie 30 minút)
  pict  Test - Všeobecný č. 3 (40 otázok, 0-3 správne odpovede, čas na vypracovanie 40 minút)
  pict  Test - Všeobecný č. 4 (40 otázok, 0-3 správne odpovede, čas na vypracovanie 40 minút)
  pict  Test - Všeobecný č. 5 (40 otázok, 0-4 správne odpovede, čas na vypracovanie 50 minút)
  pict  Test - Štátne právo č. 1 (20 otázok, 0-5 správnych odpovedí, čas na vypracovanie 30 minút)
  pict  Test - Štátne právo č. 2 (20 otázok, 0-5 správnych odpovedí, čas na vypracovanie 30 minút)
  pict  Test - Svetové dejiny č. 1 (20 otázok, 0-5 správnych odpovedí, čas na vypracovanie 30 minút)
  pict  Test - Svetové dejiny č. 2 (20 otázok, 0-5 správnych odpovedí, čas na vypracovanie 30 minút)
  pict  Test - Slovenské dejiny č. 1 (20 otázok, 0-5 správnych odpovedí, čas na vypracovanie 30 minút)
  pict  Test - Slovenské dejiny č. 2 (20 otázok, 0-5 správnych odpovedí, čas na vypracovanie 30 minút)


Technické smery:

stu icon 
 
 
pict  Test - Fyzika č. 1 (20 otázok, 1 správna odpoveď, čas na vypracovanie 30 minút)
pict  Test - Fyzika č. 2 (20 otázok, 1 správna odpoveď, čas na vypracovanie 30 minút)
pict  Test - Fyzika č. 3 (20 otázok, 1 správna odpoveď, čas na vypracovanie 30 minút)
pict  Test - Matematika č. 1 (10 otázok, 1 správna odpoveď, čas na vypracovanie 50 minút)
pict  Test - Matematika č. 2 (10 otázok, 1 správna odpoveď, čas na vypracovanie 50 minút)
pict  Test - Matematika č. 3 (10 otázok, 1 správna odpoveď, čas na vypracovanie 50 minút)


Politológia, Politické vedy a medzinárodné vzťahy:

politologia icon  pict 
Test - Politológia č. 1 (30 otázok, 1 správna odpoveď, čas na vypracovanie 25 minút)
pict  Test - Politológia č. 2 (30 otázok, 1 správna odpoveď, čas na vypracovanie 25 minút)
pict  Test - Politológia č. 3 (30 otázok, 1 správna odpoveď, čas na vypracovanie 25 minút)


Verejná správa:

verejna sprava icon  pict  Test - Verejná správa č. 1 (10 otázok, 1 správna odpoveď, čas na vypracovanie 10 minút)
pict  Test - Verejná správa č. 2 (10 otázok, 1 správna odpoveď, čas na vypracovanie 10 minút)
pict  Test - Verejná správa č. 3 (10 otázok, 1 správna odpoveď, čas na vypracovanie 10 minút)