Metodika výučby

Kategórie
 
 
 
 
 

Metodika výučby

Spôsob a metodika výučby je pre nás veľmi dôležitou zložkou kvalitnej výučby. Kurz nemôže byť kvalitný, ak nie je dopredu jasné čo, za aký čas a akým spôsobom sa počas kurzu dosiahne. Je veľmi dôležité, aby lektor vedel čo je cieľom jazykového kurzu. Iný cieľ je pri „konverzačnom“ kurze a iný pri kurze zameranom na špeciálny jazyk (napríklad business english) a teda sú aj iné metódy na dosiahnutie tohto „cieľa“.  Pri jeho dosahovaní je ale pri každom kurze veľmi dôležité, aby bol študent aktívny, aby bol kurz o komunikácii medzi študentom a lektorom a medzi študentmi navzájom.

 

Tvorivá atmosféra je veľmi dôležitá. Pri kurzoch od určitej úrovne už študenti nepoužívajú slovenčinu, ak áno, iba v prípade nevyhnutného objasnenia niektorých gramatických javov. Študenti sa učia vždy „živý“ aktuálny jazyk, teda nie archaizmy, ktoré by v súčasnosti zneli pre cudzinca smiešne. Veľmi dôležité je, aby jazyk sa počas kurzu nevenovalo iba jednej jazykovej zložke, ale aby študenti precvičovali všetky jazykové kompetencie (čítanie, písanie, počúvanie, rozprávanie) a preto je lekcia rozdelená vždy na niekoľko častí, z ktorých každá je venovaná jednej jazykovej kompetencii.

 

V našich kurzoch neopomíname ani gramatiku, ktorá nie je vždy najobľúbenejšiu časťou výučby jazyka a aj preto gramatiku naši lektori učia vždy s poukázaním na praktické javy a zrozumiteľné príklady, ktoré si študenti veľmi rýchlo osvoja a utvrdia vo vzájomnej komunikácii už na hodine. Výsledkom takejto výučby je, že študent sa nebojí cudzí jazyk používať, cíti sa v jazyku sebavedomo a teší sa na opätovnú komunikáciu.

 

Snáď najdôležitejším článkom kvalitnej výučby je kvalitný lektor. Naši lektori sú profesionáli, ktorých starostlivo vyberáme. Lektori podporujú študentov v rozvoji, sú priateľskí a vždy ochotní poradiť aj nad rámec lekcie. Vďaka nim sú študenti opätovne motivovaní a podporovaní pri nadobúdaní nových vedomostí.

 

Ku kvalite prispieva aj to, že kurzy sa uskutočňujú v pekných moderných učebniach v malých skupinkách. Počet študentov v skupinke je maximálne 9, čo umožňuje lektorom pracovať veľmi interaktívne. Vedia zapojiť prostredníctvom hier, práce v skupinkách a diskusií do výučby všetkých študentov.

 

Naša metodika výučby je zameraná najmä na progres u študenta. Po ukončení kurzu je študent vždy otestovaný a získa certifikát z úspešne absolvovanej úrovne jazyka. Sme aktuálne jedinou jazykovou školou na Slovensku, ktorá ponúka oficiálny medzinárodný certifikát Oxford test of English.

 

Vďaka dlhoročným skúsenostiam v kombinácii s kvalitnými učebnicami a skúsenými lektormi, doplnenými využitím moderných technológií pri výučbe dosahujú naši študenti viditeľné pokroky už po absolvovaní niekoľkých lekcií. Z absolútneho začiatočníka sa za veľmi krátky čas stane používateľ cudzieho jazyka, ktorý je schopný viesť základnú komunikáciu v cudzom jazyku.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia