Časté otázky

Kategórie
 
 
 
 
 
Časté otázky

Chcel by som navštevovať kurzy, ale neviem ako sa prihlásiť.

Prihlásiť na kurz sa dá prostredníctvom našej internetovej stránky, alebo osobne u nás na recepcii inštitútu. Prihlasovanie je veľmi jednoduché a rýchle. Na našej stránke stačí kliknúť na konkrétny kurz a vyplniť prihlášku. V prípade prihlasovania na recepcii si vyberiete kurz, ktorý Vám časovo vyhovuje a vyplníte prihlášku.

Už som sa na kurz prihlásil a chcem kurz navštevovať. Dokedy musím uhradiť poplatok za kurz?

Poplatok za kurz je potrebné uhradiť čím skôr. Odporúčame ihneď s prihláškou. Kapacity kurzov sú limitované a prednosť majú záujemci ktorí kurzovné uhradili skôr. Platbu možno zrealizovať prostredníctvom našej internetovej stránky, kde sa kurz dá priamo zakúpiť, prípadne môžete kurz uhradiť osobne na recepcii inštitútu. Platiť sa dá v hotovosti, ale aj kartou.

Chcem sa naučiť cudzí jazyk, ale cez týždeň nemám čas. Dá sa chodiť aj cez víkend?

Jazykové kurzy máme nielen počas pracovného týždňa, ale aj cez víkend. Na všetky ponúkané jazyky je možnosť prihlásiť sa aj v sobotu. Kurzy v sobotu sú vždy v dopoludňajších hodinách od 9.00 do 12.15 (sú to 4 vyučovacie hodiny s prestávkou). Počas víkendového jazykového kurzu je absolvovaný rovnaký počet hodín ako počas klasického kurzu počas týždňa.

Chcel by som sa prihlásiť na kurz, ktorý som si vyhliadol, ale kurz z ponuky zmizol, prečo?

Všetky kurzy, ktoré sú na našej internetovej stránke sú aktuálne dostupné. Ak nejaký kurz zo stránky zmizne, znamená to, že kurz je už obsadený a nedá sa na neho už prihlásiť. Preto je dôležité na kurz sa prihlásiť hneď ako sa rozhodnete a nečakať do poslednej chvíle, lebo sa veľmi často stáva, že kurz už v ponuke nebude dostupný.

Chcel by som sa prihlásiť na kurz, ale neviem presne kedy sú začiatky. Kedy začínajú kurzy?

Jazykové kurzy sa otvárajú ako trimestrálne kurzy a tie otvárame vždy trikrát ročne a to: v septembri, januári a apríli. V lete sa dá prihlásiť na letné jazykové kurzy, a to buď mesačné (júlové, augustové), alebo dvojmesačné (júl a august).

Neviem presne určiť moju jazykovú úroveň. Ako zistím, do ktorého kurzu sa mám prihlásiť?

Jazyková úroveň sa dá otestovať online na našej web stránke, alebo osobne u nás v jazykovej škole, kde dostanete test a v pokoji si ho môžete u nás vyplniť. Na základe testu budete vedieť do akej jazykovej úrovne sa prihlásiť.

Čo ak mi napriek testu nesadne jazyková úroveň?

Ak má niekto v kurze pocit, že je na inej úrovni ako ostatní účastníci a chce sa preradiť do inej (vyššej, prípadne nižšej) úrovne, tak toto je samozrejme možné. Treba sa zastaviť na recepcii s požiadavkou o preradenie a my sa budeme snažiť maximálne vyhovieť. Dôležité je pre nás, aby ste sa v kurze cítili dobre.

Koľko stojí jeden kurz?

Naše ceny kurzov sú veľmi výhodné a v pomere kvalita a trvanie kurzu sú najlepšími v Bratislave. Cena je rozdielna, v závislosti od dĺžky trvania kurzu. Pri platbe je možno uplatniť si množstvo zliav, ktoré sú vždy aktuálne uvedené na našej web stránke. Naši verní študenti majú v pri pokračovaní v ďalšom kurze vždy zľavu, čiže cena je ešte výhodnejšia.

Chcel by som chodiť na kurz, kde nie je veľa ľudí. Koľko študentov býva v kurzoch?

V našich skupinových jazykových kurzoch dbáme vždy na to, aby bola zachovaná individualita výučby a preto v kurze máme 3 až 9 účastníkov. čo je ideálny počet pre interaktívnu prácu a zapájanie všetkých účastníkov.

Aká je metóda výučby v jazykových kurzoch?

V našich jazykových kurzoch vládne predovšetkým priateľská a uvoľnená atmosféra. Vzhľadom k nízkemu počtu študentov je výučba veľmi aktívna a zapojený je každý jeden študent. Našim cieľom je, aby sa študent naučil jazyk na všetkých úrovniach používania jazyka (rozprávanie, počúvanie, písanie, čítanie). Preto aj kurzy sú zamerané na všetky tieto zložky. V kurzoch používame učebné materiály (učebnice a doplnkové materiály), ktoré sú dopĺňané aktuálnymi materiálmi, či už vo forme papierovej, alebo elektronickej. Hodina je vždy veľmi zaujímavá, podnetná a hlavne obsažná. Preto aj progres u študentov je pomerne rýchly a dôsledne zameraný na všetky užívateľské zručnosti cudzieho jazyka.

Keď nemôžem prísť na kurz, dajú sa hodiny nahradiť?

Ak sa z nejakých dôvodov študent nemôže dostaviť na kurz je možné dohodnúť sa s lektorom na vysvetlení a „dobraní“ zameškaného. Lektori sú vždy veľmi prístupní, priateľskí a radi poradia aj nad rámec kurzu.

Je súčasťou kurzu aj písanie domácich úloh a cvičení?

Domáce úlohy sú vždy prospešné a pomáhajú pri precvičovaní utvrdzovaní si už naučeného. Určite dostanete aj domácu úlohu, ale jej úlohou bude iba utvrdenie si aktuálne naučeného a teda nebude to vedecká práca, ktorá zaberie veľa času.

Po ukončení kurzu dostanem potvrdenie, alebo certifikát?

Áno, po ukončení každého kurzu a úspešnom absolvovaní záverečného testu má každý študent nárok na certifikát potvrdzujúci absolvovanie stanovenej úrovne.

Je možné sa prihlásiť aj na individuálny kurz, prípadne iný špecifický kurz, ktorý nemáte v ponuke?

Áno, stačí sa na nás obrátiť s konkrétnou požiadavkou a my urobíme všetko preto, aby sme vedeli vyhovieť a Vami požadovaný kurz vedeli zorganizovať. V prípade akýchkoľvek požiadaviek na jazykový kurz mimo aktuálnej ponuky stačí napísať e-mail s konkrétnou požiadavkou a my Vás budeme kontaktovať.

Viete zorganizovať kurz aj u nás vo firme?

Áno, samozrejme firemné kurzy sú bežnou súčasťou našej činnosti. Pri firemnom kurze je potrebné dohodnúť sa na konkrétnych detailoch a poznať aký cieľ chcete kurzom dosiahnuť. Podľa toho nastavíme formu a spôsob výučby a vyberieme najvhodnejšieho lektora. V prípade záujmu o firemné kurzy, stačí  napísať e-mail s konkrétnou požiadavkou a my Vás budeme kontaktovať.

Vyučujete aj iný ako klasický jazyk? Napríklad obchodný, právnický, medicínsky?

Áno, organizujeme aj špecificky orientované jazykové kurzy. Všetky, ktoré sú k dispozícii nájdete vždy v aktuálnej ponuke kurzov na našej web stránke.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia