Kategórie
 
 
 
 
 

Angličtina pre-intermediate A2

Jazykový kurz sa zameriava na zvládnutie slovnej zásoby tejto úrovne, gramatiky a na zdokonalenie komunikácie v základných životných situáciách.
Parametre
Začiatok kurzu:4.8.2020
Koniec kurzu:8.9.2020
Dni výučby:utorok a štvrtok
Čas výučby:17:00 - 20:15
Úroveň CEFR:A2
Počet hodín:40
Miesto konania:Hurbanovo nám. 5, Bratislava
Kód termínu:5092
Vaša cena: 190 €
Cena platí pri platbe do 20. marca
Dodacia lehota
Na sklade: 100
Dodacia lehota: Termín má voľné miesta

O tomto kurze

O tomto kurze

 • Počet účastníkov v skupine 3 - 9
 • Dôraz je kladený na zvládnutie všetkých štyroch jazykových kompetencií (čítanie, písanie, počúvanie, hovorenie)
 • Študenti sú motivovaní k intenzívnejšej komunikácii prácou vo dvojiciach a skupinkách, hodina sa tak stáva vysoko interaktívna
 • Študenti sú vedení k osvojovaniu si slovnej zásoby na hodinách (z kontextu, obrázkov alebo autentických materiálov)
 • Počas výučby si študent osvojí gramatické javy a pravidlá bez zbytočného teoretického memorovania
 • Lektor kladie počas kurzu dôraz na riadenú konverzáciu

Ciel kurzu

Cieľ kurzu

 • Rozšírenie si základnej slovnej zásoby o nové lexikálne jednotky
 • Utvrdenie a rozšírenie si dobrých základov gramatiky, získanie nových gramatických spôsobilostí a ich dôkladné precvičenie (modálne slovesá, prídavné mená...)
 • Rozšírenie si znalostí gramatiky a gramatických štruktúr a väzieb a ich dôkladné precvičenie
 • Získať znalosti na úrovni bežnej komunikácie v zahraničí
 • Absolvent kurzu bude schopný viesť konverzáciu v cudzom jazyku a dohovorí sa v zahraničí

Lektori

Lektori

 • Kurz vedú kvalifikovaní a ústretoví slovenskí lektori
 • Všetci lektori majú skúsenosti s výučbou
 • Práca lektora je neustále monitorovaná a tým si udržuje vysokú kvalitu

Učebné materiály

Učebné materiály

 • Základným učebným materiálom je učebnica - New Headway Pre-intermediate 5th edition + pracovný zošit

Ukončenie kurzu

Ukončenie kurzu

 • Preskúšanie jazykovej kompetencie (test)
 • Potvrdenie o úspešnom absolvovaní kurzu
 • Certifikát Slovenského inštitútu vzdelávania s vyznačenou dosiahnutou úrovňou
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia