Kategórie
 
 
 
 

Uzávierka prihlášok do jazykových kurzov bude v nedeľu 22. 9. 2019. Po tomto termíne sa bude dať prihlásiť už iba do obmedzeného počtu kurzov.

 
 

Angličtina intermediate B1

Jazykový kurz pre všetkých, ktorí zvládli základy jazyka, dokážu sa dohovoriť v bežných životných situáciách a ovládajú základnú gramatiku. Všetky tieto znalosti si v kurze rozšírite, vylepšíte a získate nové poznatky v už náročnejšej gramatike.
Parametre
Začiatok kurzu:1.10.2019
Koniec kurzu:19.12.2019
Dni výučby:utorok a štvrtok
Čas výučby:9:15 - 10:45
Úroveň CEFR:B1
Počet hodín:46
Miesto konania:Hurbanovo nám. 5, Bratislava
Kód termínu:5027
Vaša cena: 220 €
Cena platí pri platbe do konca augusta
Dodacia lehota
Na sklade: 98
Dodacia lehota: Termín má voľné miesta

O tomto kurze

O tomto kurze

 • Počet účastníkov v skupine 3 - 9
 • Dôraz je kladený na zvládnutie všetkých štyroch jazykových kompetencií (čítanie, písanie, počúvanie, hovorenie)
 • Študenti sú motivovaní k intenzívnejšej komunikácii prácou vo dvojiciach a skupinkách, hodina sa tak stáva vysoko interaktívna
 • Študenti sú vedení k osvojovaniu si slovnej zásoby na hodinách (z kontextu, obrázkov alebo autentických materiálov)
 • Počas výučby si študent osvojí gramatické javy a pravidlá bez zbytočného teoretického memorovania
 • Lektor kladie počas kurzu dôraz na riadenú konverzáciu

Ciel kurzu

Cieľ kurzu

 • Prehĺbenie a získanie nových poznatkov z gramatiky (slovesné časy...)
 • Vylepšenie ústneho a písomného prejavu na rôzne, aj náročnejšie témy
 • Rozšírenie si znalostí gramatiky a gramatických štruktúr a väzieb a ich dôkladné precvičenie
 • Absolvent kurzu bude schopný viesť plynulý rozhovor v cudzom jazyku a dohovorí sa v zahraničí

Lektori

Lektori

 • Kurz vedú kvalifikovaní a ústretoví slovenskí lektori
 • Všetci lektori majú skúsenosti s výučbou
 • Práca lektora je neustále monitorovaná a tým si udržuje vysokú kvalitu

Učebné materiály

Učebné materiály

 • Základným učebným materiálom je učebnica - New Headway Intermediate 5th edition + pracovný zošit

Ukončenie kurzu

Ukončenie kurzu

 • Preskúšanie jazykovej kompetencie (test)
 • Potvrdenie o úspešnom absolvovaní kurzu
 • Certifikát Slovenského inštitútu vzdelávania s vyznačenou dosiahnutou úrovňou
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia