Kategórie
 
 
 
 

Angličtina intermediate B1

Jazykový kurz pre všetkých, ktorí zvládli základy jazyka, dokážu sa dohovoriť v bežných životných situáciách a ovládajú základnú gramatiku. Všetky tieto znalosti si v kurze rozšírite, vylepšíte a získate nové poznatky v už náročnejšej gramatike.
Parametre
Začiatok kurzu:30.9.2019
Koniec kurzu:18.12.2019
Dni výučby:pondelok a streda
Čas výučby:15:00 - 16:30
Úroveň CEFR:B1
Počet hodín:46
Miesto konania:Hurbanovo nám. 5, Bratislava
Kód termínu:5023
Vaša cena: 220 €
Cena platí pri platbe do konca augusta
Dodacia lehota
Na sklade: 93
Dodacia lehota: Termín má voľné miesta

O tomto kurze

O tomto kurze

 • Počet účastníkov v skupine 3 - 9
 • Dôraz je kladený na zvládnutie všetkých štyroch jazykových kompetencií (čítanie, písanie, počúvanie, hovorenie)
 • Študenti sú motivovaní k intenzívnejšej komunikácii prácou vo dvojiciach a skupinkách, hodina sa tak stáva vysoko interaktívna
 • Študenti sú vedení k osvojovaniu si slovnej zásoby na hodinách (z kontextu, obrázkov alebo autentických materiálov)
 • Počas výučby si študent osvojí gramatické javy a pravidlá bez zbytočného teoretického memorovania
 • Lektor kladie počas kurzu dôraz na riadenú konverzáciu

Ciel kurzu

Cieľ kurzu

 • Prehĺbenie a získanie nových poznatkov z gramatiky (slovesné časy...)
 • Vylepšenie ústneho a písomného prejavu na rôzne, aj náročnejšie témy
 • Rozšírenie si znalostí gramatiky a gramatických štruktúr a väzieb a ich dôkladné precvičenie
 • Absolvent kurzu bude schopný viesť plynulý rozhovor v cudzom jazyku a dohovorí sa v zahraničí

Lektori

Lektori

 • Kurz vedú kvalifikovaní a ústretoví slovenskí lektori
 • Všetci lektori majú skúsenosti s výučbou
 • Práca lektora je neustále monitorovaná a tým si udržuje vysokú kvalitu

Učebné materiály

Učebné materiály

 • Základným učebným materiálom je učebnica - New Headway Intermediate 5th edition + pracovný zošit

Ukončenie kurzu

Ukončenie kurzu

 • Preskúšanie jazykovej kompetencie (test)
 • Potvrdenie o úspešnom absolvovaní kurzu
 • Certifikát Slovenského inštitútu vzdelávania s vyznačenou dosiahnutou úrovňou
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia