Kategórie
 
 
 
 
 

Angličtina advanced C1

Jazykový kurz pre všetkých, ktorí ovládajú jazyk na komunikatívnej úrovni a dokážu sa dohovoriť aj v špecifickejších situáciách. Znalosti si v kurze prehĺbite a nadobudnete nové poznatky zložitej gramatiky a okruhy komunikácie rozšírite o špecifické témy.
Parametre
Začiatok kurzu:6.7.2020
Koniec kurzu:9.9.2020
Dni výučby:pondelok a streda
Čas výučby:7:15 - 8:45
Úroveň CEFR:C1
Počet hodín:40
Miesto konania:Hurbanovo nám. 5, Bratislava
Kód termínu:5041
Vaša cena: 190 €
Cena platí pri platbe do 20. marca
Dodacia lehota
Na sklade: 100
Dodacia lehota: Termín má voľné miesta

O tomto kurze

O tomto kurze

 • Počet účastníkov v skupine 3 - 9
 • Dôraz je kladený na zvládnutie všetkých štyroch jazykových kompetencií (čítanie, písanie, počúvanie, hovorenie)
 • Študenti sú motivovaní k intenzívnejšej komunikácii prácou vo dvojiciach a skupinkách, hodina sa tak stáva vysoko interaktívna
 • Študenti sú vedení k osvojovaniu si slovnej zásoby na hodinách (z kontextu, obrázkov alebo autentických materiálov)
 • Počas výučby si študent osvojí gramatické javy a pravidlá bez zbytočného teoretického memorovania
 • Lektor kladie počas kurzu dôraz na riadenú konverzáciu

Ciel kurzu

Cieľ kurzu

 • Rozšírenie existujúcich znalostí gramatiky
 • Vylepšenie ústneho a písomného prejavu na rôzne, aj náročné témy
 • Zdokonalenie orientovania sa v cudzojazyčných textoch, porozumenie aj zložitým témam v rozhlase, televízii, novinách...
 • Rozšírenie slovnej zásoby o špecifické výrazy a frázy

Lektori

Lektori

 • Kurz vedú kvalifikovaní a ústretoví slovenskí lektori
 • Všetci lektori majú skúsenosti s výučbou
 • Práca lektora je neustále monitorovaná a tým si udržuje vysokú kvalitu

Učebné materiály

Učebné materiály

 • Základným učebným materiálom je učebnica - New Headway Advanced 5th edition + pracovný zošit

Ukončenie kurzu

Ukončenie kurzu

 • Preskúšanie jazykovej kompetencie (test)
 • Potvrdenie o úspešnom absolvovaní kurzu
 • Certifikát Slovenského inštitútu vzdelávania s vyznačenou dosiahnutou úrovňou
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia