Kategórie
 
 
 
 
 

Uzávierka prihlášok do jazykových kurzov bude v nedeľu 22. 9. 2019. Po tomto termíne sa bude dať prihlásiť už iba do obmedzeného počtu kurzov.

 
 

Nemčina veľmi pokročilý C1

Jazykový kurz pre všetkých, ktorí ovládajú jazyk na komunikatívnej úrovni a dokážu sa dohovoriť aj v špecifickejších situáciách. Znalosti si v kurze prehĺbite a nadobudnete nové poznatky zložitej gramatiky a okruhy komunikácie rozšírite o špecifické témy.
Parametre
Začiatok kurzu:1.10.2019
Koniec kurzu:19.12.2019
Dni výučby:utorok a štvrtok
Čas výučby:18:45 - 20:15
Úroveň CEFR:C1
Počet hodín:46
Miesto konania:Hurbanovo nám. 5, Bratislava
Kód termínu:6050
Vaša cena: 220 €
Cena platí pri platbe do konca augusta
Dodacia lehota
Na sklade: 99
Dodacia lehota: Termín má voľné miesta

O tomto kurze

O tomto kurze

 • Počet účastníkov v skupine 3 - 9
 • Dôraz je kladený na zvládnutie všetkých štyroch jazykových kompetencií (čítanie, písanie, počúvanie, hovorenie)
 • Študenti sú motivovaní k intenzívnejšej komunikácii prácou vo dvojiciach a skupinkách, hodina sa tak stáva vysoko interaktívna
 • Študenti sú vedení k osvojovaniu si slovnej zásoby na hodinách (z kontextu, obrázkov alebo autentických materiálov)
 • Počas výučby si študent osvojí gramatické javy a pravidlá bez zbytočného teoretického memorovania
 • Lektor kladie počas kurzu dôraz na riadenú konverzáciu

Ciel kurzu

Cieľ kurzu

 • Rozšírenie existujúcich znalostí gramatiky
 • Vylepšenie ústneho a písomného prejavu na rôzne, aj náročné témy
 • Zdokonalenie orientovania sa v cudzojazyčných textoch, porozumenie aj zložitým témam v rozhlase, televízii, novinách...
 • Rozšírenie slovnej zásoby o špecifické výrazy a frázy

Lektori

Lektori

 • Kurz vedú kvalifikovaní a ústretoví slovenskí lektori
 • Všetci lektori majú skúsenosti s výučbou
 • Práca lektora je neustále monitorovaná a tým si udržuje vysokú kvalitu

Učebné materiály

Učebné materiály

 • Základným učebným materiálom je učebnica - Menschen + pracovný zošit

Ukončenie kurzu

Ukončenie kurzu

 • Preskúšanie jazykovej kompetencie (test)
 • Potvrdenie o úspešnom absolvovaní kurzu
 • Certifikát Slovenského inštitútu vzdelávania s vyznačenou dosiahnutou úrovňou
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia