Kategórie
 
 
 
 
 

Uzávierka prihlášok do jazykových kurzov bude v nedeľu 22. 9. 2019. Po tomto termíne sa bude dať prihlásiť už iba do obmedzeného počtu kurzov.

 
 

Španielčina začiatočník A1

Jazykový kurz je zameraný na začiatočníkov. Cieľom kurzu je zvládnutie základov španielskej gramatiky, slovnej zásoby a orientácia v základných bežných životných situáciách.
Parametre
Začiatok kurzu:30.9.2019
Koniec kurzu:18.12.2019
Dni výučby:pondelok a streda
Čas výučby:17:00 - 18:30
Úroveň CEFR:A1
Počet hodín:46
Miesto konania:Hurbanovo nám. 5, Bratislava
Kód termínu:7004
Vaša cena: 220 €
Cena platí pri platbe do konca augusta
Dodacia lehota
Na sklade: 96
Dodacia lehota: Termín má voľné miesta

O tomto kurze

O tomto kurze

 • Počet účastníkov v skupine 3 - 9
 • Dôraz je kladený na zvládnutie všetkých štyroch jazykových kompetencií (čítanie, písanie, počúvanie, hovorenie)
 • Študenti sú motivovaní k intenzívnejšej komunikácii prácou vo dvojiciach a skupinkách, hodina sa tak stáva vysoko interaktívna
 • Študenti sú vedení k osvojovaniu si slovnej zásoby na hodinách (z kontextu, obrázkov alebo autentických materiálov)
 • Počas výučby si študent osvojí gramatické javy a pravidlá bez zbytočného teoretického memorovania
 • Lektor kladie počas kurzu dôraz na riadenú konverzáciu

Ciel kurzu

Cieľ kurzu

 • Osvojenie si základnej slovnej zásoby
 • Osvojenie si základných gramatických javov, ich podrobné vysvetlenie (abeceda, množné číslo, zámená, základné slovesá, prítomný čas...)
 • Získať veľmi dobré základy na ďalšie štúdium jazyka
 • Absolvent kurzu bude zvládať základnú komunikáciu v jazyku (predstavenie, hovoriť o sebe, viesť jednoduchú konverzáciu)

Lektori

Lektori

 • Kurz vedú kvalifikovaní a ústretoví slovenskí lektori
 • Všetci lektori majú skúsenosti s výučbou
 • Práca lektora je neustále monitorovaná a tým si udržuje vysokú kvalitu

Učebné materiály

Učebné materiály

 • Základným učebným materiálom je učebnica - Nuevo Ven + pracovný zošit

Ukončenie kurzu

Ukončenie kurzu

 • Preskúšanie jazykovej kompetencie (test)
 • Potvrdenie o úspešnom absolvovaní kurzu
 • Certifikát Slovenského inštitútu vzdelávania s vyznačenou dosiahnutou úrovňou
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia